III. Stopnja

Doktorski študij je krona študijskega procesa in je namenjen najsposobnejšim študentom.
V skladu s splošno usmeritvijo bolonjske reforme študija je doktorski študij Prava predviden kot enovit doktorski študij, v katerem vsak študent izbere izmed naslednjih modulov (usmeritev).
 • Civilno pravo
 • Delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • Ekonomska analiza prava
 • Evropsko pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Kazensko pravo
 • Kriminologija
 • Mednarodno pravo
 • Pravna zgodovina
 • Rimsko pravo
 • Teorija prava in države
 • Upravno pravo
 • Ustavno pravo
Po uspešno končanem študiju pridobi študent  znanstveni naslov doktor/doktorica znanosti.
Študenti, vpisani v triletni doktorski študijski program, dokončajo študij z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta, vendar najpozneje do konca študijskega leta 2025/2026
(199. člen prehodnih in končnih določb Statuta Univerze v Ljubljani, veljavnega od 11. 2. 2017).

Predstavitveni zbornik 
Predstavitev modula Kriminologija
Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani (veljaven od 14. 10. 2017) !
Pravilnik o doktorskem študiju Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
Sklep Komisije za kakovost z dne 15. 6. 2016 o ustreznem navajanju virov v opombah pri oddaji pisnega izdelka
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115