Cenik šolnin z dinamiko plačil

Pojasnilo k ceniku šolnin doktorskega študijskega programa Pravo za študijsko leto 2019/2020

 

Prvi vpis v program za študijsko leto 2019/2020 

Kandidati, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 prvič vpisali v doktorski študijski program Pravo, bodo vpisani v štiriletni program doktorskega študija. Zanje velja Cenik šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov, prvič vpisano v študijskem letu 2019/2020. 

Vpis v višje letnike za študijsko leto 2019/2020

Redno napredovanje v programu

Študenti, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v višji letnik doktorskega študija in v programu redno napredujejo, študij nadaljujejo in zaključijo po pogojih, ki so veljali ob njihovem prvem vpisu v program.

Šolnina za posamezni letnik študija bo študentom, ki v programu redno napredujejo, zaračunana po  Ceniku šolnin za doktorske študijske programe UL, ki je bil sprejet za študijsko leto, v katerem so se prvič vpisali v program doktorskega študija. Za redno napredovanje v programu šteje tudi podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom UL.

Arhiv cenikov šolnin doktorskih študijskih programov UL je dostopen na povezavi http://www.uni-lj.si/studij/cenik-storitev/ .

Napredovanje v višji letik po prekinitvi študija

Za študente, ki v programu niso redno napredovali (v času svojega doktorskega študija so ponavljali posamezni letnik in/ali pavzirali) in se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali  v višji letnik, znaša šolnina posameznega letnika: 

Letnik študija

Znesek šolnine za št. leto 2019/2020

2.

3. 000,00 EUR

3.

3. 000,00 EUR


Obročno plačilo šolnine za študijsko leto 2019/2020 (74. seja UO PF z dne 11. 6. 2019)

Znesek šolnine 3. 000,00 EUR bo študent plačal v petih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo

1.

600,00 EUR

30. 10. 2019

2.

600,00 EUR

29. 11. 2019

3.

600,00 EUR

30. 12. 2019

4.

600,00 EUR

31. 1. 2020

5.

600,00 EUR

28. 2. 2020

Znesek šolnine 2. 200,00 EUR bo študent plačal v štirih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo

1.

550,00 EUR

30. 10. 2019

2.

550,00 EUR

29. 11. 2019

3.

550,00 EUR

30. 12. 2019

4.

550,00 EUR

31. 1. 2020

Znesek šolnine 2.083 EUR bo študent plačal v štirih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo: 

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo

1.

520,00 EUR

30. 10. 2019

2.

520,00 EUR

29. 11. 2019

3.

520,00 EUR

30. 12. 2019

4.

523,00 EUR

31. 1. 2020

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115