Računalniške storitve na fakulteti

Informacijske storitve Univerze v Ljubljani, ki jih uporabljate tudi študentje Pravne fakultete, prevzem digitalne identitete - ID portal.

Dostop do ŠIS-a
Za dostop do ŠIS-a študenti Pravne fakultete uporabljate DIGITALNO IDENTITETO UL-ID.
Informacije o prevzemu digitalne identite se nahajajo na spletni strani Univerze.

Uporaba računalnikov na Pravni fakulteti za študente PF
Študenti Pravne fakultete lahko uporabljate stacionarne računalnike v knjižnici PF in računalniški učilnici, ki je v kletnih prostorih stavbe. Navodila za dostop so objavljena v računalniški učilnici. V primeru težav z dostopom se obrnite na knjižničarko na izposoji oziroma na elektronski naslov: helpdesk@pf.uni-lj.si .

Brezžično omrežje Eduroam
Na Pravni fakulteti je dostop do storitve omogočen v knjižnici, spodjih avlah fakultete,  v skupnih prostorih pred predavalnicami v pritličju in nadstropju, v predavalnicah in seminarjih.V omrežje Eduroam se lahko povežete študentje PF in gostujoči študentje ter predavatelji.
Več o uporabi brezžičnega omrežja in pridobitvi uporabniškega imena na spletni strani fakultete .

Dostop do elektronskih baz je študentom omogočen v računalniški učilnici (tudi IUS-INFO in TAX-FIN-LEX) ter v knjižnici. Več o bazah....

Prijava na E-novice študentske oglasne deske Pravne fakultete
Na spletni strani študentske Oglasne deske PF se lahko prijavite na prejemanje elektronskih novic. Vpišete elektronski naslov in izberete novice, katere želite prejemati. (Lahko izberete več različnih možnosti.)
Z vsakim novim študijskim letom se študentje, ki ste že bili v v prejšnjih  letih prijavljeni na prejemanje elektronskih novic, prvo odjavite,kar lahko naredite v vsakem elektronskem sporočilu, ki  ga dobite z oglasne deske Pravne fakultete  in nato naredite novo prijavo primerno za vaše napredovanje v višji letnik.

Za učinkovitejši študij dnevno spremljajte Oglasno desko PF in ŠIS.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115