Elektronske baze podatkov

ELEKTRONSKE BAZE PODATKOV, DOSTOPNE V KNJIŽNICI PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

Vljudno vabljeni k testni uporabi »mEga iskalnika« Narodne in univerzitetne knjižnice, do katerega lahko dostopate preko naslednje spletne povezave: http://tinyurl.com/mEgaNUK 

Konzorcij »COSEC« je namreč dosegel dogovor s ponudnikom EBSCOHost za testni dostop do iskalnika z lokacij Univerze v Ljubljani ter preko oddaljenega dostopa za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. 

Testno obdobje bo trajalo do 31.12. 2012. 

mEga iskalnik NUK omogoča na enem mestu hitro in preprosto iskanje člankov, knjig in drugega gradiva iz kataloga NUK ter številnih drugih bibliografskih zbirk, kot tudi iskanje in prebiranje celotnih besedil člankov, e-knjig in enciklopedij iz zbirk ponudnikov kot so: EBSCOHost, dLib.si – Digitalna knjižnica slovenije, EMERALD, SAGE, Oxford UP, JSTOR, Springer, Wiley, OAIster, OAPEN Library itn. Na voljo je že več kot 85.000 elektronskih knjig. Več podrobnosti o iskalniku si lahko ogledate v zgibanki, ki je dostopna na  http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/letaki/mEga.pdf

Navodila za oddaljen dostop do informacijskih virov za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani:http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/odd_dostop.html  

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Nudi dostop do publikacij, ki so izšle na spletu, ter hiter in enostaven dostop do gradiva, objavljenega na klasičnih nosilcih. Združuje raznolike zbirke z enotnim dostopom prek posameznikove delovne postaje in tako omogoča križno iskanje po zbirkah. Rezultati iskanja so integrirani in predstavljeni v digitalni obliki.

Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani - DiKUL
Omogoča dostop do spletnih informacijskih virov Univerze v Ljubljani na enem mestu, hkratno iskanje po informacijskih virih, katalog virov ter katalog e-revij Univerze v Ljubljani.

Narodna in univerzitetna knjižnica - NUK
Mrežnik – kažipot po informacijskih virih je izhodišče za iskanje znanstvene in strokovne literature ter drugih informacij. Pomaga vam pri izbiri ustreznega informacijskega vira, kjer lahko poiščete informacije: besedila člankov, bibliografske zapise o člankih, knjigah, disertacijah, elektronske knjige, statistične podatke, zvočne posnetke, kontaktne podatke itn.

Do Mrežnika lahko z geslom za COBISS dostopate tudi od doma.

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani - CTK
Slovarji, dostopni na omrežju, specializirane podatkovne zbirke za področje tehnike.

Register predpisov Slovenije - RPS

Državni zbor Republike Slovenije

Poročevalec državnega zbora

Uradni list Republike Slovenije

Sodstvo Republike Slovenije (sodna praksa)

Ustavno sodišče Republike Slovenije

IUS-INFO
Pravni informacijski portal

EUR Lex 
Dostop do zakonodaje Evropske unije

CVRIA
Podatkovna zbirka Sodišča Evropske unije

Vsebina:

•sodbe, mnenja, sklepni predlogi in sklepi sodišč Evropske unije (starejša sodna praksa je na voljo na strani EUR-Lex),

•povzetki in informacije odločb Sodišča Evropskih skupnosti, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence (specialnega sodišča),

•obvestila v Uradnem listu Evropske unije, ki se nanašajo na vložene, razglašene oziroma izbrisane zadeve od 1. januarja 2002 dalje.

Jezik: Uradni jeziki Evropske unije

Geografsko območje: Evropska unija

Dostop do elektronske verzije: brez omejitev

HUDOC
Informacijski portal Evropskega sodišča za človekove pravice

HEINONLINE
Baza HeinOnline je dostopna študentom in zaposlenim na Pravni fakulteti v Ljubljani. Do baze dostopate z uporabniškim imenom in geslom, ki ju dobite v knjižnici na izposoji.

BECK - ONLINE

SPRINGER

Justis

Westlaw International

ScienceDirect
ScienceDirect (SD) je znanstveno-informacijski servis založbe Elsevier. Uporabnikom je na voljo zbirka okrog 1.200 revij s področij tehnike, medicine, naravoslovje, družboslovja in humanistike. Vsebina revij je pretežno dostopna za zadnjih pet let. Večino člankov je možno pregledovati v polnem besedilu. Uporabniki so dolžni spoštovati licenčne pogoje.

Elektronske baze podatkov, dostopne preko spletne strani Instituta informacijskih znanosti – IZUM-a:

Metaiskalnik (hkratno iskanje po bazah Web of Science, ProQuest itd.)

Web of Science
Servis Web of Science omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index in Arts & Humanities Citation Index. Vključeni so podatki za obdobje od leta 1970 dalje, baze podatkov pa se dopolnjujejo tedensko. Dostop:Sistem Web of Science (WoS) je nameščen na strežniku IZUM-a ter dostopen vsem profesorjem, raziskovalcem, študentom in drugim zaposlenim v institucijah, ki so vključene v konzorcij uporabnikov WoS-a.

ProQuest

Podatkovne zbirke EIFL Direct - EBSCOhost

JSTOR

JSTOR je arhivska zbirka znanstvenih časopisov JSTOR (Journal storage), ki je na voljo vsem študentom in osebju Univerze v Ljubljani. Obsega celotna besedila iz skoraj 1000 znanstvenih časopisov s 47 različnih področij na več kot 24.000.000 straneh. Omogočen je dostop do vseh štirinajstih zbirk, ki pokrivajo področja antropologije, arheologije, biologija, botanika, ekologija, ekonomije in podjetništva, filozofije, glasbe, izobraževanja, jezikoslovja in književnosti, matematike, statistike, naravoslovnih znanosti, politologije, prava, sociologije, umetnosti, zgodovine in zdravstva… Posebnost zbirke je, da omogoča dostop od prvih letnikov znanstvenih časopisov, zadnji letniki pa so dostopni z dve do petletnim zamikom.

JSTOR v začetku novega študijskega leta predstavlja novost:

JSTOR je dal na voljo brezplačen dostop do revij, ki so v ZDA izšle pred letom 1923 in drugje po svetu pred letom 1870. Preko JSTOR-ovega vmesnika je trenutno dostopnih skoraj 500.000 člankov iz več kot 200 revij starejšega letnika za vse uporabnike po svetu – ne glede na to, če imajo sklenjeno licenčno pogodbo ali ne, če so član konzorcija ali ne. Brezplačen dostop ni časovno omejen. Več o odločitvi za ta korak pri JSTOR-u si lahko preberete v spodnjem mailu.

Kako dostopati do omenjenih dodatnih brezplačnih vsebin?

Na http://about.jstor.org/support-training/help/free-early-journal-content-jstor je kratka video predstavitev, ki traja 2:17 min. Advanced Search, ki je omenjen v predstavitvi, je na http://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch.

Tax Fin Lex - informacije o dostopu v knjižnici Pravne fakultete     
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115