Informacije

Delovni čas knjižnice:
vpis, izposoja, čitalnica 

OD PONEDELJKA DO PETKA:
8.00 – 20.00 


Naslov: 
Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Knjižnica
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

Elektronski naslov: knjiznica@pf.uni-lj.si
Telefon: (01) 42 03 231
(01) 42 03 232
Faks: (01) 42 03 282

Zaposleni:

Predstojnik knjižnice
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav.
Telefon: (01) 42 03 239
Elektronski naslov: matjaz.ambroz@pf.uni-lj.si
 
Vodja
knjižnice
Irena Kordež, univ. dipl. prav. (odsotna do decembra 2018, nadomešča jo Alenka Peterka )
Telefon: (01) 42 03 236
Elektronski naslov: irena.kordez@pf.uni-lj.si

Izposoja


Telefon: (01) 42 03 231
(01) 42 03 232
Faks: (01) 42 03 282
Elektronski naslov: knjiznica@pf.uni-lj.si

Tamara Banko
Elektronski naslov: tamara.banko@pf.uni-lj.si

Marko Kos
Elektronski naslov: marko.kos@pf.uni-lj.si 

Mojca Perhaj
Elektronski naslov: mojca.perhaj@pf.uni-lj.si                  

Sonja Šmid
Elektronski naslov: sonja.smid@pf.uni-lj.si   
                                                                                                                   
Katalogizacija
Alenka Peterka
Telefon: (01) 42 03 237
Elektronski naslov: alenka.peterka@pf.uni-lj.si

Polona Gorkič
Telefon: (01) 42 03 236
Elektronski naslov: polona.gorkic@pf.uni-lj.si

Katalogizacija, bibliografije

Alenka Bradula Štefan
Telefon: (01) 42-03-238
Elektronski naslov: alenka.stefan@pf.uni-lj.si 

Knjižnični odbor:
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav. (predstojnik knjižnice)
prof. dr. Barbara Novak, univ. dipl. prav.
prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav.
prof. dr. Saša Zagorc, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
Irena Kordež, univ. dipl. prav. (vodja knjižnice)