Spletni informacijski viri

Spletni katalog COBISS/OPAC: www.cobiss.si    

Virtualna knjižnica Slovenije COBISS/OPAC
Lokalna COBISS/OPAC baza Pravne fakultete v Ljubljani - PRFLJ
COBISS/OPAC – Moja knjižnica

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije 
Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS) omogoča brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope.

Pravni informacijski portal IUS-INFO

Revije, dostopne preko pravnega informacijskega portala IUS-INFO:

 • Pravna praksa:  Članki in strokovni prispevki iz najbolj brane slovenske pravne revije
 • Evro pravna praksa:  Članki s področja evropskega prava in pravne prakse
 • Podjetje in delo:  Strokovni članki in razprave s poudarkom na gospodarskem, delovnem in socialnem pravu
 • Revus:  Članki iz revije za evropsko ustavnost
 • Odvetnik:  Članki iz revije Odvetniške zbornice Slovenije
 • Sodnikov informator:  Bilten Vrhovnega sodišča RS


Davčni, finančni in pravni portal TAX-FIN-LEX

 

Revije, dostopne preko davčnega, finančnega in pravnega portala TAX-FIN-LEX:

 • Revija Pamfil: Revija društva mladih pravnikov in študentov Pravne fakultete v Ljubljani
 • Revija Odvetnik: Revija Odvetniške zbornice Slovenije
 • Revija Denar: Slovenska strokovna revija o davkih z glavnim poudarkom na uporabnem davčnem znanju in informacijah
 • Revija Poslovodno računovodstvo: Slovenska strokovna revija o davkih, ki je usmerjena v poslovodno računovodstvo

Beck Online
 


Revije, dostopne preko elektronske baze podatkov Beck Online


Hein OnlineRevije, dostopne preko elektronske baze podatkov Hein Online

Westlaw International
Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani – DiKUL


Portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani
Portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani je spletni portal, s pomočjo katerega lahko uporabniki iščejo v centralnem indeksu bibliografskih podatkov. Ta zajema več sto milijonov naročniških in prosto/odprto dostopnih virov svetovnih založnikov ter ostalih ponudnikov strokovnih in znanstvenih informacij z vseh znanstvenih ved. S pomočjo portala lahko uporabniki UL dostopajo tudi do celotnih besedil člankov e-revij ter do poglavij e-knjig.


Narodna in univerzitetna knjižnica - NUK

Mrežnik – PORTAL INFORMACIJSKIH VIROV

Mrežnik je portal z več kot 330 izbranimi informacijskimi viri, ki so namenjeni iskanju znanstvene in strokovne literature kot so: elektronske revije, knjige, enciklopedije, slovarji itn; bibliografski zapisi o člankih, knjigah, disertacijah itn; statistični podatki, zvočni posnetki ter druge informacije. Nekateri viri so prosto dostopni vsem obiskovalcem portala, naročniški pa so dostopni predvsem z lokacij knjižnic Univerze v Ljubljani (UL).

Oddaljen dostop pa omogoča študentom in zaposlenim na UL uporabo več kot 100 naročniških virov tudi z lokacij izven knjižnic. Drugi člani omenjenih knjižnic pa na tak način lahko uporabljajo del teh virov, tako npr. člani NUKa, ki niso študenti ali zaposleni na UL, več kot 50 virov. Veliko število virov je dostopno v mEga iskalniku.

Do Mrežnika lahko z geslom za COBISS/OPAC – Moja knjižnica  dostopate tudi od doma.

Navodila do informacijskih virov za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani: http://mreznik.nuk.uni-lj.si/oddaljeni-dostop .

MREŽNIK - Seznam informacijskih virov 


mEga iskalnik NUKmEga iskalnik NUK omogoča sočasno iskanje bibliografskih podatkov, celotnih besedil elektronskih revij in elektronskih knjig iz zbirk številnih ponudnikov (EBSCOHost, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR, EMERALD, SAGE itn.) ter tudi v dLiba in kataloga NUK. Kdo ga lahko uporablja?

 • Vsi uporabniki, tudi nečlani, ki lahko iščejo in prebirajo celotna besedila v prosto dostopnih virih, npr. dLib, ERIC, OAIster, arXiv, OAPEN Library itn.;
 • vsi člani Narodne in univerzitetna knjižnice (NUK) lahko uporabljajo prosto dostopne vire in večino naročniških virov, za katere imajo NUK in drugi konzorciji ustrezne licence;
študenti in zaposleni na Univerzi v Ljubljani, ki so člani Narodne in univerzitetna knjižnice (NUK) pa lahko uporabljajo vse vire.

Nacionalni portal odprte znanosti
Dostop do znanja slovenskih raziskovalnih organizacij
Open Access Slovenia
DOAJ: Directory of Open Access JournalsKonzorcij COSEC (NUK)Konzorcij COSEC: Naročeni e-viri


Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani - CTK

Konzorcij CTKV 2014 so v okviru konzorcijev CTK naročeni sledeči informacijski viri:

ScienceDirect  Servis Science Direct založbe Elsevier je v letu 2014 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, ZRC SAZU, Splošna bolnišnica Celje, Onkološki inštitut, Univerzitetni klinični center Maribor, Inštitut za materiale in tehnologije, Kmetijski inštitut Slovenije, Geološki zavod Slovenije, Psihiatrična klinika Ljubljana, Splošna bolnišnica Jesenice. V 2014 imajo vse konzorcijske članice dostop do paketa Freedom Collection, ki vključuje približno 1.900 tekočih naslovov revij, poleg teh pa še okoli 380 revij, ki so dostopne za določeno obdobje (sprememba naslova, združitev naslovov, prenehanje izhajanja) in preko 300 revij v odprtem dostopu. Celotna besedila člankov so za članice konzorcija dostopna za različno obdobje, odvisno od tega, kdaj je neka članica pristopila v konzorcij oz. ali je revija na članici tudi naročena. Za članice, ki v konzorciju sodelujejo že od začetka, so celotna besedila dostopna od l. 1995 dalje, pri ostalih pa so praviloma v dostop vključena celotna besedila člankov za obdobje štirih let pred pristopom v konzorcij oz. naročilom. Novi in nenaročeni naslovi so dostopni za zadnjih 5 let (zadnji 4 letniki in tekoče leto), torej od leta 2010 dalje.

SpringerLink
Servis SpringerLink je v letu 2014 dostopen 22 slovenskim neprofitnim, akademskim in raziskovalnim institucijam. Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: ca. 2.100 elektronskih revij, 30.699 e-knjig ( leto izdaje e-verzije 2005 – 2012) in ca. 18.000 protokolov. E-vsebine pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd. Celotna besedila člankov so dostopna od l. 1997 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.

Wiley Online Library / konzorcij CTK
Servis Wiley Online Library je v letu 2014 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Onkološki inštitut Ljubljana, Splošna bolnišnica Celje ter Univerzitetni klinični center Maribor. Konzorcijske članice v letu 2014 nimajo več dostopa do celotnih zbirk ponudnika, ker so zaradi pomanjkanja sredstev za nabavo serijskih publikacij morale prilagoditi nabor revij svojim najnujnejšim potrebam, zato ima vsaka dostop do različnih vsebin: do svojih naročenih naslovov revij in vse še do ca. 300 dodatnih, izbranih naslovov založbe Wiley (Custom Collection) glede na pogostost uporabe in želje članic. Revije paketa Wiley Online Library vsebinsko pokrivajo različna področja naravoslovja, medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije ipd. Celotna besedila člankov so večinoma dostopna od l. 1996 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.

American Chemical Society
Servis ACS Online Package je v letu 2014 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut in Kmetijski inštitut. Vse institucije – konzorcijske članice, razen Kmetijskega inštituta, ki ima dostop do izbora 16 revij,  imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: 46 tekoče dostopnih naslovov revij. Celotna besedila člankov so dostopna od l. 1996 dalje. Revije založnika ACS imajo status najprestižnejših znanstvenih publikacij s področja kemije: organske kemije, anorganske kemije, fizikalne kemije, medicinske kemije, kombinatorne kemije, analitske kemije, biokemije, kristalografije, kemije materialov in kemijske tehnologije.

IEEE Xplore Digital Library
Servis IEEE Xplore je v letu 2014 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Institut Jožef Stefan. Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: celotna ponudbe IEEE Xplore digitalne knjižnice, IEEE/IET Electronic Library (IEL), ki obsega besedila člankov iz preko 440 naslovov revij, preko 16.000 zbornikov ter preko 5.000 standardov s področja računalništva in informatike, elektronskih komponent in tehnologije, proizvodnih tehnologij in sistemov, električnih naprav. Vsebine so dostopne od leta 1988 dalje, izbrani dokumenti pa celo od 1913 leta dalje.

JSTOR
Servis JSTOR je v letu 2014 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Inštitut za novejšo zgodovino, ZRC SAZU, Narodni muzej Slovenije. Konzorcijske članice imajo v letu 2014 dostop do različnih naborov revij: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem imajo dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII in Life Sciences. Inštitut za novejšo zgodovino ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, V, VII. ZRC SAZU ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, Life Sciences. Narodni muzej Slovenije ima dostop do arhivskih zbirk Arts& Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Life Sciences in 19th Century British Pamphlets.

IOS Press | Impacting the World of Science
Servis IOS Press je v letu 2014 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Splošna bolnišnica Celje, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča,  Statistični urad RS. Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: preko 100 tekoče dostopnih naslovov revij. Revije paketa IOS Press vsebinsko pokrivajo različna področja medicine, kemije, računalniških ved, okoljevarstvenih ved, matematike, fizike ipd.

 IOPscience  
Servis IOP Science je v letu 2014 dostopen uporabnikom Univerze v Ljubljani. Paket revij vsebuje ca. 120 naslovov revij s področij fizike, materialov, inženirskih ved, elektrotehnike, elektronskih komponent in tehnologije itd. Vsebine so praviloma dostopne od začetka izhajanja revij dalje.

RSC Gold - Royal Society of Chemistry
RSC Gold je v letu 2014 dostopen uporabnikom Univerze v Ljubljani in predstavlja paket 38 tekočih naslovov revij enega od vodilnih svetovnih združenj za kemijo, britanskega Royal Society of Chemistry. Poleg tega omogoča še iskanje po vsebini 6 podatkovnih zbirk (Analytical Abstracts, Catalysts and Catalysed Reactions, Chemical Hazards in Industry, Laboratory Hazards Bulletin, Methods in Organic Synthesis in Natural Product Updates), po vsebini monografske serije Issues in Environmental Science and Technology in arhivskih vsebinah Annual Reports on the Progress of Chemistry, sekcije A, B in C. Pokriva področja kemije, biologije, biofizike oz. fizike, materialov, medicine in farmacije. Celotna besedila člankov so dostopna različno, pri nekaterih naslovih revij od l. 1997 oz. pri novejših naslovih od začetka izhajanja dalje.


Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si

Nudi dostop do publikacij, ki so izšle na spletu, ter hiter in enostaven dostop do gradiva, objavljenega na klasičnih nosilcih. Združuje raznolike zbirke z enotnim dostopom prek posameznikove delovne postaje in tako omogoča križno iskanje po zbirkah. Rezultati iskanja so integrirani in predstavljeni v digitalni obliki. 

Državni zbor Republike Slovenije  

Poročevalec državnega zbora  

Uradni list Republike Slovenije

Sodstvo Republike Slovenije (sodna praksa)
ISKALNIK: http://www.sodnapraksa.si/

Ustavno sodišče Republike Slovenije  

EUR Lex  Dostop do zakonodaje Evropske unije 

CVRIA Podatkovna zbirka Sodišča Evropske unije


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115