Cenik


UNIVERZA V LJUBLJANI - PRAVNA FAKULTETA - KNJIŽNICA

Cenik knjižničnih storitev Pravne fakultete za študijsko leto 2018/2019

Cenik 2018/2019

 Članarina:

 

 Študenti – letna članarina (študijsko leto)

 

- študenti UL s statusom (plačajo ob vpisu na fakulteto)                                              

15,50 EUR

- študenti UL brez statusa: samo v prvem letu po prekinitvi statusa - Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL (plačajo v knjižnici)

15,50 EUR

- dijaki nad osemnajstim letom starosti (plačajo v knjižnici)

15,50 EUR

Tuji študenti na izmenjavi na UL (ERASMUS)            

10,00 EUR

 Ostali – letna  (eno koledarsko leto od vpisa v knjižnico)             

 

- zaposleni na drugih članicah UL

15,00 EUR

- upokojenci (s kartico upokojenca)

5,00 EUR

- druge fizične osebe

35,00 EUR

- pravne osebe

150,00 EUR

 Ostali – polletna članarina (šest mesecev od vpisa v knjižnico)

 

- druge fizične osebe

25,00 EUR

- pravne osebe

80,00 EUR

Trimesečna članarina - fizične osebe (tri mesece od vpisa v knjižnico)

16,00 EUR

Mesečna članarina - fizične osebe (en mesec od vpisa v knjižnico)

10,00 EUR

Oproščeni plačila članarine: -      zaposleni na Pravni fakulteti UL -      osebe do osemnajstega leta starosti -      brezposelne osebe (z veljavnim potrdilom ZRSZZ) -      člani bibliotekarskih društev (z veljavno člansko izkaznico        bibliotekarskega društva)

brezplačno

 Zamudnina:

 

Zamudnina (enota na dan):

 

- pri izposoji gradiva na dom

0,30 EUR

- pri izposoji čitalniškega izvoda

6,00 EUR

Obvestila o poteku roka izposoje:

 

- prvo obvestilo

0,50 EUR

- drugo obvestilo

1,00 EUR

- tretje obvestilo

2,10 EUR

- obvestilo pred tožbo

20,00 EUR

Stroški zamudnine in obvestil se seštevajo. 

 

 Izgubljena literatura

 

- stroški nabave

Dejanski stroški

- stroški obdelave

6,00 EUR

- bančni stroški pri naročilu iz tujine

16,00 EUR

 Kavcije in odškodnine

 

Odškodnina za poškodovano gradivo (po dejanskih stroških)

Dejanski stroški

Odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti

Nadomestni izvod gradiva po dogovoru

Nadomestna članska izkaznica

3,50 EUR

 Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov (Pri storitvah medknjižnične izposoje je poštnina vključena v ceno.)

 

Iz knjižnice Pravne fakultete UL v druge slovenske knjižnice:

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

7,60 EUR

- fotokopije na stran:

 

       - do 20 strani

5,00 EUR 

       - vsaka nadaljnja stran

0,10 EUR

- članek poslan elektronsko

4,00 EUR

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

dvojno

Iz drugih slovenskih knjižnic za člane knjižnice Pravne fakultete UL:

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

cena dobavitelja + 5,80 EUR

- članek

cena dobavitelja + 1,00 EUR

- članek poslan elektronsko 

cena dobavitelja

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

dvojno

 Informacijske storitve:

 

- informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure)

25,10 EUR + stroški

- tematske retrospektivne poizvedbe

25,10 EUR + stroški

- priprava, vnos in vodenje bibliografij (brezplačno za zaposlene na Pravni fakulteti UL)

25,10 EUR + stroški

 Ostale storitve:

 

Tiskanje, fotokopiranje ali skeniranje na stran

0,20 EUR

Rezervacije in naročila gradiva:

 

- obveščanje o rezerviranem ali naročenem gradivu

brezplačno

- neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo (po enoti)

0,70 EUR

- stroški izposoje po pošti (po enoti)

8,00 EUR

 Veljavnost cenika

 

Cenik knjižničnih storitev Pravne fakultete UL velja od:

01. 10. 2018

Cenik je sprejel Upravni odbor Pravne fakultete UL na svoji 58. seji, dne 12. 6. 2018.

 

 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115