December 2018

Seznam novosti 2018/12

DIS Disertacije

1. PENGOV, Jaka, 1986-     Narava človeka v pravu : Narava človeka v pravu - pomen filozofske antropologije za preučevanje prava : (doktorska disertacija) / Jaka Pengov. - Ljubljana : [J. Pengov], 2018. - 341 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105474. - Mentor Aleš Novak, somentor Bojan Žalec. - Bibliografija: str. 309-341. - Povzetek ; Summary: The nature of man in law - the importance of philosophical anthropology for legal studies. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

340.1(043.3)

COBISS.SI-ID 16470097

2. SEVER, Saša     Učinkovanje temeljnih pravic med posamezniki v pravu Evropske unije : doktorska disertacija / avtor Saša Sever. - Ljubljana : [S. Sever], 2018. - 270 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105938. - Bibliografija: str. 251-270. - Povzetek ; Abstract: Effect of fundamental rights between individuals in the European Union law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34(043.3)

COBISS.SI-ID 16498513

PC Civilno pravo

3. ERBRECHT und Vermögensnachfolge / Michael Gruber ... [et al.] (Hrsg). - 2. Aufl. - Wien : Verlag Österreich, 2018. - XXVII, 1801 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorjih: str. 1791-1801. - Bibliografija: str. XXV-XXVII in na začetku poglavij. - Kazalo

ISBN 978-3-7046-7774-7

347.65/.68(436)

COBISS.SI-ID 16465745

4. ERWACHSENENSCHUTZRECHT : Beiträge zum 2. Erwachsenenschutz-Gesetz / herausgegeben von Astrid Deixler-Hübner und Martin Schauer. - Wien : Manz, 2018. - VIII, 118 str. : ilustr., portreti ; 23 cm. - (Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft für Familien- und Vermögensrecht ; Bd. 1)

"Im Oktober 2017 fand eine Fachtagung der Österreichischen Gesellschaft für Familien- und Vermögensrecht zum neuen Erwachsenenschutzrecht im Oktogon der Bank Austria in Wien statt, die Beiträge sind im vorliegenden Band 1 der Schriftenreihe enthalten: ..." --> ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov. - Povzetek v nem. pri enem prispevku

ISBN 978-3-214-02116-0

347.64-053.8(436)(082)

COBISS.SI-ID 16466513

5. OSNUTEK izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje po posameznih področjih / Miha Juhart ... et al. - Ljubljana : Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2017. - 299 f. : ilustr. ; 30 cm

Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS. - Ov. nasl. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

347.2

COBISS.SI-ID 16474705

6. PRIVATE international law and arbitration / edited by Jack J. Coe, Jr. and Donald Earl Childress III. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - 2 vol. (XIX, 899; X, 757 str.) : ilustr. ; 25 cm. - (Private international law ; 7)

Zbirka predhodno objavljenih besedil. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-1-78536-264-4 (2 vol. set) ISBN 1-78536-264-X

341.63

COBISS.SI-ID 16491345

7. ROHWER, Claude D.     Contracts in a nutshell / by Claude D. Rohwer, Anthony M. Skroki. - St. Paul (Minn.) : West Group, 2000. - XXXI, 639 str. ; 19 cm. - (West nutshell series)

Hrbtni nasl.: Contracts

ISBN 0-314-23814-X

347.44(73)

COBISS.SI-ID 16463697

8. SCOLES, Eugene F., 1921-     Conflict of laws / by Eugene F. Scoles, Peter Hay. - 2nd ed. - St. Paul (Minn.) : West Publishing, 1992. - XXIX, 1160 str. ; 26 cm. - (Hornbook series)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo - - 1995 pocket part / by Eugene F. Scoles, Peter Hay, Patrick J. Borchers. - 1994. - 51 str. ; 25 cm

ISBN 0-314-89370-9

341.9(73)

COBISS.SI-ID 411691

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

9. KOPPENFELS-Spies, Katharina von     Sozialrecht / von Katharina v. Koppenfels-Spies. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2018. - XXXI, 486 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=74bfc437a43c4dbb808a1aebbcfa67d8&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-16-156087-3 ISBN 3-16-156087-6

349.3(430)

COBISS.SI-ID 16491089

10. LABOUR law and social protection in a globalized world : changing realities in selected areas of law and policy / editors Jan Pichrt, Kristina Koldinská. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, cop. 2018. - XXIII, 336 str. ; 24 cm. - (Bulletin of comparative labour relations ; 103)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-94-035-0093-5

349.2/.3

COBISS.SI-ID 16319569

PEF Ekonomija, sociologija

11. BRANJE Kapitala / Louis Althusser ... [et al.] ; prevedli Maja Breznik in Suzana Koncut. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XIV, 535 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Lire le Capital. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-31-4 : 39 EUR

1Marx K.(081) 141.82(081) 330.1

COBISS.SI-ID 297162240

PFI Teorija in filozofija prava

12. ALTHUSSER, Louis     Ideologija in ideološki aparati države in drugi spisi / Louis Althusser ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda Michael Sprinker]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2018 ([Maribor] : Darima). - 231 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Nasl. na hrbtu: Ideologija in ideološki aparati države. - 400 izv. - Althusserjeve dediščine / Michael Sprinker: str. 199-228. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Bibliografija knjižnih izdaj Louisa Althusserja (1918-1990): str. 229-230. - Vsebina: Lenin in filozofija = Lénine et la philosophie ; Ideologija in ideološki aparati države : opombe za raziskavo = Idéologie et appareils idéologiques d' état : notes pour une recherche ; Opomba k ideološkim aparatom države (IAD) = Note sur les AIE ; O Marxu in Freudu = Sur Marx et Freud ; Podtalni tok materializma srečanja = Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre

ISBN 978-961-257-091-0 : 20,00 EUR

141.82(081) 1Althusser L.(081)

COBISS.SI-ID 296095488

13. ARENDT, Hannah     Predavanja o Kantovi politični filozofiji / Hannah Arendt ; prevedla Martina Soldo ; [spremna beseda Ronald Beiner]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2018 (Prešov (Slovaška) : VMV). - 267 str. ; 20 cm. - (Zbirka Aut ; 83)

Prevod dela: Lectures on Kant's political philosophy. - 400 izv. - Hannah Arendt in njena obravnava razsojanja / Ronald Beiner: str. 139-250. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7054-02-6 : 25 EUR

1Kant I. 1Arendt H.(042.3)

COBISS.SI-ID 295637248

14. SELINGER, Sven     Naturstaatslehre : der äußere Sinn von Hans Kelsens Grundnorm als synthetisches Dogma eines staatenbündischen Weltprinzips mit der Natur / von Sven Selinger. - Berlin : Duncker & Humblot, cop. 2017. - 921 str. : portret ; 24 cm. - (Schriften zur Rechtstheorie ; Bd. 287)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=63eff89d15a348f9bc2413815f489ed7&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1137715707/04 - vsebinsko kazalo. - Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 827-909

ISBN 978-3-428-15214-8

340.122

COBISS.SI-ID 16481617

15. VERTEILUNGSGERECHTIGKEIT im Recht : Sammlung / Gerhard Baumgartner ... [et al.] (Hrsg). - Wien : Verlag Österreich, 2017. - XVI, 626 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 608-612. - Kazalo

ISBN 978-3-7046-7529-3 ISBN 3-7046-7529-6

177.9(436) 340.114(436)

COBISS.SI-ID 16464977

16. ŽIŽEK, Slavoj     Kot tat sredi noči : kako misliti kapital / Slavoj Žižek ; [prevedli Gregor Moder ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2018 ([Ljubljana] : Ulčakar Grafika). - 202 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6376-82-2 : 23,00 EUR

130.2

COBISS.SI-ID 297355008

PH Pravna zgodovina

17. KOMEL, Svit     Kodificiranje prava v sistem : Code Civil (1804) na prelomu med ars in scientia / Svit Komel. - Ljubljana : Pravna fakulteta, 2018. - 73 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.pf.uni-lj.si/media/svit.komel.-.kodificiranje.prava.v.sistem.pdf. - "Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom izr. prof. dr. Katje Škrubej.". - Mentorica Katja Škrubej. - Bibliografija: str. 65-73. - Povzetek ; Abstract

34(091)

COBISS.SI-ID 16501841 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

18. ACKERMAN, Bruce Arnold     Private property and the constitution / Bruce A. Ackerman. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 1977. - IX, 303 str. ; 21 cm

Bibliografija z opombami: str. 190-289. - Kazali

ISBN 0-300-02065-1 (trda vezava) ISBN 0-300-02237-9 (broš.)

340.12:342.4:347.23(73)

COBISS.SI-ID 1885409

19. EVROPSKA unija : kaj je in kaj dela / [pripravila] Evropska komisija. - Luxembourg : Urad za publikacije Evropske unije, 2018. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. naslov

ISBN 978-92-79-63393-5 doi: 10.2775/08772

061.1EU

COBISS.SI-ID 1185859

20. The HANDBOOK of the law of visiting forces / edited by Dieter Fleck in collaboration with Vladimir Atanasov ... [et al.]. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - XLII, 747 str. ; 26 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-880840-4 (trda vezava)

341.3:341.23

COBISS.SI-ID 16473169

21. JANSEN, Stefanie, 1983-     Accepting assistance in the aftermath of disasters : standards for states under international law / Stefanie Jansen-Wilhelm. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, cop. 2015. - XVI, 246 str. : ilustr. ; 24 cm. - (School of Human Rights Research series ; 69)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 221-237. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-1-78068-329-4 ISBN 1-78068-329-4

341.23:504.4 342.7:504.4

COBISS.SI-ID 16463185

22. RESEARCH handbook on disasters and international law / edited by Susan C. Breau, Katja L. H. Samuel. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2016. - XLVII, 548 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Research handbooks in international law)

Izbrana bibliografija pri večini, opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazala

ISBN 978-1-78471-739-1

341:504.4(082)

COBISS.SI-ID 16463441

23. STEINER, Eva     French law : a comparative approach / Eva Steiner. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - XXIV, 312 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-879089-1 (broš.) ISBN 978-0-19-879088-4 (trda vezava)

340.134(44)

COBISS.SI-ID 16485713

24. TRSTENJAK, Verica     Pravo EU : ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU / Verica Trstenjak, Maja Brkan ; [avtorica stvarnega in imenskega kazala, kazala pravnih virov in kazala sodb Sodišča EU in Splošnega sodišča je Petra Weingerl]. - 2. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2018 (Ljubljana : Itagraf). - 823 str. : ilustr. ; 25 cm

50 izv. - Spremna beseda ; Foreword / Koen Lenaerts: str. 9-16. - Bibliografija: str. 751-767. - Kazala. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-247-402-7 : 116 EUR

342:061.1EU 347.92:061.1EU 347.7:061.1EU

COBISS.SI-ID 297581824

25. WACKS, Raymond     Zasebnost : zelo kratek uvod / Raymond Wacks ; [prevedla Alenka Ropret]. - V Ljubljani : Krtina, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 177 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka, ISSN 2536-2097 ; 32)

Prevod dela: Privacy. - 400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 159-164. - Nadaljnje branje: str. 165-170. - Kazalo

ISBN 978-961-260-117-1 : 14 EUR

342.721 342.738

COBISS.SI-ID 296309248 

PK Kazensko pravo

26. PIELOW, Tobias     Öffentliches Strafverfahren -- öffentliche Strafen / Tobias Pielow. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2018. - XIV, 401 str. ; 24 cm. - (Studien und Beiträge zum Strafrecht, ISSN 2364-267X ; Bd. 21)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 361-397. - Kazalo

ISBN 978-3-16-155958-7 ISBN 3-16-155958-4

343.1:316.774(430)

COBISS.SI-ID 16491601

27. SHIFTING perspectives on the European Public Prosecutor's Office / Willem Geelhoed, Leendert H. Erkelens, Arjen W. H. Meij, editors. - The Hague : Asser Press, cop. 2018. - X,197 str. ; 25 cm

Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-94-6265-215-6

343.123.5:343.72:061.1EU

COBISS.SI-ID 16466001

PL Zakonodaja

28. JUHART, Miha     Stvarnopravni zakonik (SPZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem / [avtorji komentarja] Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur ; avtorica stvarnega kazala Neža Pogorelčnik Vogrinc ; strokovni urednik Boštjan Koritnik. - 1. ponatis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije : Pravna fakulteta ; v Mariboru : Pravna fakulteta, 2018 (Ljubljana : Birografika Bori). - 1252 str. ; 25 cm. - (Zbirka predpisov : s komentarjem / Uradni list Republike Slovenije)

200 izv. - Bibliografija: str. 1225-1232. - Stvarno kazalo / Neža Pogorelčnik Vogrinc: str. 1233-1250

ISBN 978-961-204-596-8 (Uradni list Republike Slovenije) : 218 EUR

347.2(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 294693888

29. STRAFVOLLZUGSGESETZE : Kommentar (AK-StVollzG) / herausgegeben von Johannes Feest, Wolfgang Lesting, Michael Lindemann. - 7. Aufl. - Köln : C. Heymanns, 2017. - XCI, 1923 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. XXIX-XCI. - Kazalo

ISBN 978-3-452-28446-4

343.8(430)(094.5)

COBISS.SI-ID 16465489

PV Varia

30. UNIVERZA v Ljubljani. Pravna fakulteta     The tradition of excellence / Faculty of Law, University of Ljubljana ; [editorial board Darja Rabzelj ... [et al.] ; photo KoKa Press, Katja Kodba s.p.]. - Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Law, 2018 ([Ljubljana] : Litteralis). - [28] str. : fotogr., zvd., portreti ; 31 cm

Ov. nasl. - Potiskana zavihka ov. - 600 izv.

34:378(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 16466257

Magistrske diplomske naloge

1. CAPUDER, Rebeka     Pravica begunca do združitve z družino : magistrsko diplomsko delo / Rebeka Capuder. - Ljubljana : [R. Capuder], 2018. - 65 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105755. - Mentor Saša Zagorc. - Bibliografija: f. 59-65. - Povzetek ; Summary: The right to family reunification of a refugee. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342.7(043.2)

COBISS.SI-ID 16502097

2. GALE, Maksimilijan    Vpliv družbeno odgovornega poslovanja podjetij na njihovo poslovanje : [magistrsko diplomsko delo] / Maksimiljan Gale. - Ljubljana : [M. Gale], 2018. - 39 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105762. - Mentorica Katarina Zajc. - Bibliografija: f. 34-39. - Povzetek ; Summary: The influence of corporate social responsibility on business performance of companies. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

330(043.2)

COBISS.SI-ID 16504145

3. HRIBOVŠEK, Katarina     Pristop k dolgu pravne osebe pri prevzemu premoženjske celote : (magistrsko diplomsko delo) / Katarina Hribovšek. - Ljubljana : [K. Hribovšek], 2018. - 55 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105380. - Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: f. 52-55. - Povzetek ; Abstract: Approaching the legal entity's debt upon the acquisition of the property. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.4/.5(043.2)

COBISS.SI-ID 16502609

4. JERIĆEVIĆ, Maša     Pravni položaj LGBT+ beguncev v Evropski uniji : (magistrsko diplomsko delo) / Maša Jerićević. - Ljubljana : [M. Jerićević], 2018. - 46 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103653. - Mentor Saša Zagorc, somentorica Neža Kogovšek Šalamon. - Bibliografija: f. 40-46. - Povzetek ; Summary: The legal status of LGBT+ refugees in the European Union. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342.7(043.2)

COBISS.SI-ID 16474961

5. KREMIČ, Lea     Pravica do socialne varnosti udeležencev v ekonomiji delitve : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Lea Kremič. - Ljubljana : [L. Kremič], 2018. - 52 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105397. - Mentor Grega Strban. - Bibliografija: f. 48-52. - Povzetek ; Summary: The right to social security of participants in the sharing economy. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.3(043.2)

COBISS.SI-ID 16502865

6. KUCLER, Nuša     Mednarodnopravna ureditev humanitarne pomoči v primeru naravnih nesreč : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Nuša Kucler. - Ljubljana : [N. Kucler], 2018. - VIII, 68 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105263. - Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 57-68. - Povzetek ; Abstract: International legal regime of humanitarian assistance in the event of natural disasters. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341(043.2)

COBISS.SI-ID 16503121

7. LEVSTEK, Nataša     Stroški postopka : primerjalnopravni pogled : (magistrsko diplomsko delo) / Nataša Levstek. - Ljubljana : [N. Levstek], 2018. - 77 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105294. - Mentorica Jerca Kramberger Škerl. - Bibliografija: f. 69-76. - Povzetek ; Abstract: Costs of litigation - a comparative approach. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9(043.2)

COBISS.SI-ID 16467025

8. MESOJEDEC, Nina, 1990-     Zaščita otroka, žrtve kaznivega dejanja nasilja v družini : magistrsko diplomsko delo / avtorica Nina Mesojedec. - Ljubljana : [N. Mesojedec], 2018. - 50 f. ; 30 cm

Mentorica Katja Filipčič. - Bibliografija: f. 46-50. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)

COBISS.SI-ID 16463953

9. PEJNOVIČ, Luka     Kreditna aktivnost bank v Sloveniji : magistrska naloga / Luka Pejnovič. - Ljubljana : [L. Pejnovič], 2018. - 135 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105763. - Mentor Franjo Štiblar. - Bibliografija: f. 130-135. - Povzetek ; Abstract: Lending activity of banks in Slovenia. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

336.71:34(043.2)

COBISS.SI-ID 16503633

10. ROTAR, Kim     Razmerje med osebnim stečajem in izvršbo : magistrsko diplomsko delo / avtorica Kim Rotar. - Ljubljana : [K. Rotar], 2018. - 60 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105428. - Mentorica Katarina Zajc. - Bibliografija: f. 57-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

330(043.2)

COBISS.SI-ID 16475217

11. SMREKAR, Katarina, 1986-     Prepovedana ravnanja zlorabe trga finančnih instrumentov : (magistrsko diplomsko delo) / Katarina Smrekar. - Ljubljana : [K. Smrekar], 2018. - IV, 63 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105485. - Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: f. 59-63. - Povzetek ; Abstract: Prohibited practices in the financial instruments market. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

336(043.2)

COBISS.SI-ID 16502353

12. ŠČUKA, Vanesa     Hipoteka v slovenski pravni ureditvi : magistrsko delo / Vanesa Ščuka. - Ljubljana : [V. Ščuka], 2018. - 69 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105559. - Mentor Miha Juhart. - Bibliografija: f. 66-69. - Povzetek ; Summary: Mortgage in Slovene legal regulation. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.2)

COBISS.SI-ID 16503377

13. ZADEL, Manja     Temeljne vrednote EU : ustavni temelj evropske integracije ali evrocentrična prevzetnost? : (magistrska naloga) / avtorica Manja Zadel. - Ljubljana : [M. Zadel], 2018. - V, 64 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105842. - Mentor Matej Accetto. - Bibliografija: str. 61-72. - Povzetek ; Abstract: Fundamental values of the EU: a constitutional foundation of European integration or eurocentric grandiosity?. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34:061.1EU(043.2)

COBISS.SI-ID 16503889 

Diplomska naloga

1. KIDRIČ, Simona, 1992-     Privolitev v zdravljenje : diplomska naloga / Simona Kidrič. - Ljubljana : [S. Kidrič], 2018. - 38 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103239. - Dipl. delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Viktorija Žnidaršič Skubic. - Bibliografija: f. 33-38. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34

COBISS.SI-ID 16474449

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115