December 2019

Seznam novosti 2019/12

DIS Disertacije

1. GANTAR, Damjan     Varstvo pravic uporabnikov storitev na področju negospodarskih javnih služb : doktorska disertacija / Damjan Gantar. - Ljubljana : [D. Gantar], 2019. - 289 str. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113141. - Mentor Gorazd Trpin. - Bibliografija: str. 275-289. - Izvleček ; Abstract: The protection of the rights of the social services users. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

351(043.3)

COBISS.SI-ID 17059665

2. SIMONČIČ, Katja, 1987-     Kriminološka obravnava družbene škode na primeru potrošništva v oblačilni industriji : doktorska disertacija / Katja Simončič. - Ljubljana : [K. Simončič], 2019. - 303 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113140. - Mentor Aleš Završnik. - Bibliografija: str. 220-303. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.9:687(043.3)

COBISS.SI-ID 2161998 

PC Civilno pravo

3. BEST practices in European family and succession law : collection of abstracts, Ljubljana, 12-13 December 2019 / [editor Jerca Kramberger Škerl]. - [1st ed.]. - Ljubljana : Faculty of Law, 2019 (Ljubljana : Litteralis). - 48 str. ; 24 cm

150 izv.

ISBN 978-961-6447-91-1

347.61/.64(4)(082) 347.65/.68(4)(082)

COBISS.SI-ID 302958592

4. BRÖDERMANN, Eckart     Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht : Anleitung zur systematischen Fallbearbeitung (einschließlich schiedsrechtlicher Fälle) / von Eckart Brödermann und Joachim Rosengarten unter Mitarbeit von Katharina Klingel. - 8., umfassend überarbeitete Aufl. - München : F. Vahlen, 2019. - XXXI, 259 str. : tabele ; 24 cm. - (Academia Iuris. Schwerpunktstudium)

Hrbtni nasl.: Int. Privat- und Zivilverfahrensrecht. - Bibliografija: str. XXIX-XXXI. - Kazalo

ISBN 978-3-8006-5449-9 ISBN 3-8006-5449-0

341.9

COBISS.SI-ID 17054033

5. CHINEN, Mark     Law and autonomous machines : the co-evolution of legal responsibility and technology / Mark Chinen. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. - XIV, 245 str. ; 24 cm. - (Elgar law, technology and society)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-658-0 ISBN 1-78643-658-2

347:004.8

COBISS.SI-ID 5780011

6. FLOSSMANN, Ursula     Österreichische Privatrechtsgeschichte : Lehrbuch / Ursula Floßmann, Herbert Kalb, Karin Neuwirth. - 8. Aufl. - Wien : Verlag Österreich, 2019. - XVIII, 457 str. ; 24 cm

Bibliografija med besedilom. - Kazalo

ISBN 978-3-7046-8298-7 ISBN 3-7046-8298-5

347(436)(091)

COBISS.SI-ID 17051217

7. HORN, Claus-Henrik     Testamentsauslegung : Strategien bei unklaren letztwilligen Verfügungen / von Claus-Henrik Horn und Ludwig Kroiß ; unter Mitarbeit von Bernhard Schmid. - 2. Aufl. - München : C. H. Beck, 2019. - XXXV, 441 str. : tabele ; 25 cm

Dostopno tudi na: https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FHornKroisTestAusl_2%2Fcont%2FHornKroisTestAusl%2Ehtm (dostopno v prostorih Pravne fak. v Lj.). - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-406-73190-7 ISBN 3-406-73190-2

347.67(430)

COBISS.SI-ID 17062737

8. JUNKER, Abbo     Internationales Privatrecht / von Abbo Junker. - 3., neu bearbeitete Aufl. - München : C. H. Beck, 2019. - XXV, 525 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Grundrisse des Rechts)

Bibliografija: str. XXIII-XXV. - Kazalo

ISBN 978-3-406-72980-5

341.9(430)(094.4)

COBISS.SI-ID 17061201

9. NOVAK, Barbara, profesorica prava     Družinski zakonik : z uvodnimi pojasnili / Barbara Novak. - 3. ponatis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 324 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

250 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 209-2013 in v opombah na dnu str. - Vsebuje tudi: Družinski zakonik (DZ)

ISBN 978-961-204-638-5 : 54,00 EUR

347.61/.64(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 300384512

10. POTOČNIK, Metka, 1980-     Arbitrating brands : international investment treaties and trade marks / Metka Potočnik. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. - XII, 293 str. ; 24 cm. - (Elgar international investment law)

Bibliografija: str. 259-277. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-180-5 ISBN 1-78897-180-9

347.772:339.727.22

COBISS.SI-ID 17056081

11. RESEARCH handbook on the law of artificial intelligence / edited by Woodrow Barfield, Ugo Pagallo. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - XXVIII, 702 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-904-8 ISBN 1-78643-904-2

347:004.8

COBISS.SI-ID 5780267

12. SOMERS, Stefan     The European Convention on Human Rights as an instrument of tort law / Stefan Somers. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2018. - XLVI, 325 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 301-324

ISBN 978-1-78068-683-7 ISBN 1-78068-683-8

347.51:342.7(4)

COBISS.SI-ID 17064785

13. VRENČUR, Renato     Zavarovanja plačil v poslovni in sodni praksi : z vzorci pogodb, klavzul in sodno prakso / Renato Vrenčur. - Maribor : Inštitut za nepremičninsko pravo, 2019 ([Maribor] : Visual media). - 297 str. ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 286-295. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-91551-8-9 : 98,55 EUR

331.23:347.764(497.4)(094) 347.27(497.4)(094)

COBISS.SI-ID 299019776

14. ZAGREB International conference on the Law of Obligations (2019 ; Zagreb)     Zagreb International Conference on the Law of Obligations : book of abstracts : December 12-13, 2019, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business / edited by Zvonimir Slakoper, Ivan Tot. - Zagreb : Faculty of Economics and Business, 2019. - VIII, 212 str. ; 24 cm

Nekateri prispevki v hrv. in angl., ostali le v angl.

ISBN 978-953-346-081-9

347.4/.5 341.241.8:347.7

COBISS.SI-ID 5821227 

PEF Ekonomija, sociologija

15. BAJT, Aleksander     Ekonomija. Ekonomska analiza in politika / Aleksander Bajt in Franjo Štiblar. - 2. dopolnjena izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Grosuplje : Padre). - 534 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

200 izv. - O avtorjih: str. 533-534. - Kazalo

ISBN 978-961-247-352-5 : 116,42 EUR

330.1(075.8)

COBISS.SI-ID 300954112

16. GOFFMAN, Erving, 1922-1982     Azili : eseji o socialni situaciji duševnih bolnikov in drugih zaprtih varovancev / Erving Goffman ; [prevod Aleksandra Rekar ; spremna beseda Vito Flaker]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2019 ([Maribor] : Darima). - 410 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Asylums. - 400 izv. - Uvod v postinstitucionalnost / Vito Flaker: str. 393-410. - Bibliografija: str. 371-384 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-102-3 : 28 EUR

316:614.21:616.89 316.6-056.34

COBISS.SI-ID 300982784

17. JANSEN, Nils     Recht und gesellschaftliche Differenzierung : fünf Studien zur Genese des Rechts und seiner Wissenschaft / Nils Jansen. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2019. - XX, 391 str. ; 19 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=88f60d77b9c14fda8a603467d94537f1&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Bibliografija: str. 331-381. - Kazalo

ISBN 978-3-16-157731-4 ISBN 3-16-157731-0

316.34:34

COBISS.SI-ID 17072721

18. MALECKI, Catherine     Corporate social responsibility : perspectives for sustainable corporate governance / Catherine Malecki. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - XII, 463 str. ; 24 cm

Prevod dela: Responsabilité sociale des entreprises. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-334-3 ISBN 1-78643-334-6 doi: 10.4337/9781786433350

005.35

COBISS.SI-ID 17050449

19. MANAGEMENT v zdravstvenih organizacijah / Rudi Rozman ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 543 str. : graf. prikazi, sl. avtorjev ; 25 cm

300 izv. - O avtorjih: str. 535-538. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-247-422-5 : 88,01 EUR

005.7:614.2(497.4)

COBISS.SI-ID 301363200

20. SCHREINER, Patrick, 1978-     Podreditev kot svoboda : življenje v neoliberalizmu / Patrick Schreiner ; [prevod Marko Bratina]. - Ljubljana : Krtina, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 130 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 189)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 115-130

ISBN 978-961-260-121-8 : 17 EUR (broš.)

316.728:329.12

COBISS.SI-ID 300480000 

PFI Teorija in filozofija prava

21. GIUDICE, Michael     Understanding the nature of law : a case for constructive conceptual explanation / Michael Giudice. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2015. - IX, 253 str. ; 25 cm. - (Elgar studies in legal theory)

Bibliografija: str. 239-245. - Kazalo

ISBN 978-1-78471-880-0 ISBN 1-78471-880-7

340.12

COBISS.SI-ID 17050961

22. GUSKI, Roman     Rechtsmissbrauch als Paradoxie : negative Selbstreferenz und widersprüchliches Handeln im Recht / Roman Guski. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2019. - XXVI, 753 str. ; 24 cm. - (Heidelberger rechtswissenschaftliche Abhandlungen, ISSN 1869-3075 ; Bd. 19)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=ceef5db305f445aa9470732c66fc44e3&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Bibliografija: str. 709-743. - Kazalo

ISBN 978-3-16-157594-5 ISBN 3-16-157594-6

340.12

COBISS.SI-ID 17079121

23. JAGER, Matjaž     Primer Eichmann in Kantova etika / Matjaž Jager ; [avtor stvarnega in imenskega kazala Dean Zagorac]. - 1. izd. - Ljubljana : Pravna fakulteta : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2019 (Ljubljana : Litteralis). - 196 str. ; 21 cm

200 izv. - Predgovor / Mladen Dolar: str. 9-10. - Spremna beseda / Benjamin Flander: str. 11-12. - Bibliografija: str. 185-191. - Kazalo

ISBN 978-961-6447-81-2 (Pravna fakulteta) : 19 EUR

340.12 17:34

COBISS.SI-ID 299265792

24. LACAN, Jacques     Govorim zidovom : pogovori v kapeli Svete Ane / Jacques Lacan ; [prevod Nina Krajnik]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2019 ([Ljubljana] : Studio print). - 81 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Varia / Studia humanitatis)

Prevod dela: Je parle aux murs. - 400 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Nina Krajnik: str. 5-6. - Opomba k besedilu / Jacques-Alain Miller: str. 7. - Recenziji / Clotilde Leguil, Domenico Cosenza: str. 79-81. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6798-84-6 : 13 EUR

159.964.2 159.964.2Lacan J.(042.3)

COBISS.SI-ID 299061248

25. MENSCHENBILDER im Recht / herausgegeben von Andreas Funke und Klaus Ulrich Schmolke. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2019. - VIII, 190 str. ; 24 cm. - (Politika, ISSN 1867-1349 ; 19)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3a75511b0be44463877c1a21755c7a95&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-16-157697-3 ISBN 3-16-157697-7 doi: 10.1628/978-3-16-157698-0

340.12(430)(082)

COBISS.SI-ID 17076305

26. NEW essays on the nature of rights / edited by Mark McBride. - Oxford ; Portland (Oregon) : Hart, 2017. - XIV, 239 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-5099-1014-4

340.12

COBISS.SI-ID 17056337

27. RIBEIRO, Gonçalo de Almeida     The decline of private law : a philosophical history of liberal legalism / Gonçalo de Almeida Ribeiro. - Oxford [etc.] : Hart, 2019. - X, 328 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Law and practical reason)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 296-309. - Kazalo

ISBN 978-1-50990-790-8

340.12:347

COBISS.SI-ID 17058129

28. SAMUEL, Geoffrey, 1947-     Short introduction to judging and to legal reasoning / Geoffrey Samuel. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2017, cop. 2016. - XIII, 191 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 166-168. - Kazalo

ISBN 978-1-78536-591-1 (trda vezava) ISBN 978-1-78536-859-2 (broš.)

340.115

COBISS.SI-ID 17059921

29. UNPACKING normativity : conceptual, normative, and descriptive issues / edited by Kenneth Einar Himma, Miodrag Jovanović and Bojan Spaić. - Oxford [etc.] : Hart, 2018. - XIX, 261 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 1-50991-624-5 ISBN 978-1-50991-624-5

340.12/.13

COBISS.SI-ID 16279377 

PH Pravna zgodovina

30. ARHEOLOŠKA dediščina Slovenije od osamosvojitve : varovanje in prezentacija : posvet ob evropskem letu kulturne dediščine 2018, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, I. razred in Slovensko arheološko društvo, 22. november 2018, Ljubljana / [uredila Bojan Djurić in Biba Teržan]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019 ([Trzin] : Setzer). - 195 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 38)

Nasl. na prelim. str.: Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve - varovanje in prezentacija. - 300 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-268-065-7 : 15 EUR

903/904"1991/..."(497.4)(082) 719(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 301675520

31. HYAMS, Paul R.     Rancor & reconciliation in medieval England / Paul R. Hyams. - Ithaca ; London : Cornell University Press, 2003. - XXVII, 344 str. ; 25 cm. - (Conjunctions of religion and power in the medieval past)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip042/2003007977.html - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 309-335. - Kazalo

ISBN 0-8014-3996-5

343.254(410)(091)

COBISS.SI-ID 17071185

32. LUČIĆ, Zdravko     Ciceron i prirodno pravo / Zdravko Lučić. - Sarajevo : Pravni fakultet Univerziteta, 2006 (Fojnica : Štamparija). - 272 str. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 255-272. - Kazalo. - Zusammenfassung

ISBN 9958-627-49-3

340.12(091) 929:14Cicero

COBISS.SI-ID 15393542

33. RECHTSTRANSFER in der Geschichte : Internationale Festschrift für Wilhelm Brauneder zum 75. Geburtstag / Gábor Hamza, Milan Hlavačka, Kazuhiro Takii (Hrsg.). - Berlin [etc.] : P. Lang, cop. 2019. - 420 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=e4caae46e09147b484bff0817899747f&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Sorodni elektronski vir: https://www.peterlang.com/view/product/90625?format=HC. - En prispevek v it., trije v angl., ostali v nem. - O avtorjih: str. 413-420. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Wilhelm Brauneder - Werkverzeichnis: str. 409-412. - Abstracts

ISBN 978-3-631-79525-5 ISBN 3-631-79525-4

34:082.2

COBISS.SI-ID 17089617 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

34. CLOOTS, Elke     National identity in EU law / Elke Cloots. - 1st ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - XXIV, 372 str. ; 24 cm. - (Oxford studies in European law)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy16pdf02/2014954009.html - kazalo vsebine. - Kazalo

ISBN 978-0-19-873376-8

323.1:342.1(4) 341:061.1EU

COBISS.SI-ID 84822529

35. COURTS and the environment / edited by Christina Voigt, Zen Makuch. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - XX, 434 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The IUCN Academy of Environmental Law series)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78811-466-0

349.6:342.56

COBISS.SI-ID 17051473

36. DEMOKRATIE und künstliche Intelligenz / herausgegeben von Sebastian Unger, Antje von Ungern-Sternberg. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2019. - VIII, 238 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=9f06fbcffe5a43d595bc3e459a043926&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali

ISBN 978-3-16-158189-2 ISBN 3-16-158189-X

342.34:004.8(082)

COBISS.SI-ID 17073233

37. GALETTA, Diana-Urania     Procedural autonomy of EU member states: paradise lost? : a study on the "Functionalized procedural competence" of EU member states / Diana-Urania Galetta. - Softcover re-print of the hardcover 1st ed. 2010, corrected printing 2011. - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2011. - XVI, 145 str. ; 24 cm

Prevod dela: L'autonomia procedurale degli Stati membri dell'Unione europea: paradise lost?. - Bibliografija: str. 125-140

ISBN 978-3-642-44856-0

34:061.1EU

COBISS.SI-ID 17082705

38. HANDBOOK of transnational environmental crime / edited by Lorraine Elliott, William H. Schaedla. - Paperback ed. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2018, cop. 2016. - XXI, 525 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78811-854-5 (broš.) ISBN 978-1-78347-622-0 (trda vezava)

349.6:339.194

COBISS.SI-ID 17048145

39. The INTERNET and constitutional law : the protection of fundamental rights and constitutional adjudication in Europe / edited by Oreste Pollicino and Graziella Romeo. - London ; New York : Routledge, 2016. - VIII, 264 str. ; 25 cm. - (Routledge research in constitutional law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-138-92498-7

342.7:004.738.5(4)

COBISS.SI-ID 17060433

40. KOGOVŠEK Šalamon, Neža     Upravno pravo, ranljive skupine in človekove pravice / avtorica Neža Kogovšek Šalamon. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2019 ([Begunje na Gorenjskem] : Cicero). - 171 str. : tabela ; 25 cm

200 izv. - O avtorici: str. 170-171 in na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 158-169

ISBN 978-961-204-662-0 : 58,00 EUR

342.9 342.7

COBISS.SI-ID 302160128

41. LANDMARK negotiations from around the world : lessons for modern diplomacy / edited by Emmanuel Vivet ; [translator Naomi Norberg]. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2019. - XXXV, 376 str. : ilustr. ; 23 cm

Nekaj prispevkov je prevedenih iz franc. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78068-851-0 ISBN 1-78068-851-2

341.76

COBISS.SI-ID 17065809

42. LEGITIMITÄT in unsicheren Zeiten : der demokratische Verfassungsstaat in der Krise? / herausgegeben von Alexander Thiele. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2019. - X, 225 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=0052e55d2ad64e8486bbc1640300970c&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali

ISBN 978-3-16-155767-5 ISBN 3-16-155767-0

342.34

COBISS.SI-ID 17082961

43. LENTNER, Gabriel M.     The UN Security Council and the International Criminal Court : the referral mechanism in theory and practice / Gabriel M. Lentner. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - IX, 226 str. ; 24 cm. - (Elgar international law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78811-731-9

341.12

COBISS.SI-ID 17048657

44. PETINDVAJSET let lokalne samouprave v Republiki Sloveniji / urednika Simona Kukovič in Miro Haček. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2020 ([Ljubljana] : Cicero). - 245 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Politične institucije in procesi)

200 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-235-896-9

352(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 302496000

45. RATTO Trabucco, Fabio     The human rights referendums in Central-Eastern European Union countries under the ECHR protection / Fabio Ratto Trabucco. - Tricase : Libellula, cop. 2019. - 152 str. ; 24 cm. - (Università & ricerca) (Collana di diritto pubblico)

Bibliografija: str. 139-150

ISBN 978-88-67355-08-2

342.573:342.7

COBISS.SI-ID 17072209

46. RESEARCH handbook on child migration / edited by Jacqueline Bhabha, Jyothi Kanics, Daniel Senovilla Hernandez. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - XX, 531 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-369-5 ISBN 1-78643-369-9

341:314.15.045-053.2

COBISS.SI-ID 17051729

47. RESEARCH handbook on climate disaster law : barriers and opportunities / edited by Rosemary Lister, Robert R. M. Verchick. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - XIV, 397 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Research handbooks in climate law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-002-1

341:349.6 341:551.583

COBISS.SI-ID 17051985

48. RESEARCH handbook on human rights and digital technology : global politics, law and international relations / edited by Ben Wagner, Matthias C. Kettemann, Kilian Vieth. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. - IX, 453 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Research handbooks in human rights)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78536-771-7

342.7:004

COBISS.SI-ID 17053009

49. REVISITING unity and diversity in federal countries : changing concepts, reform proposals and new institutional realities / edited by Alain-G. Gagnon, Michael Burgess. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, cop. 2018. - XX, 492 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in territorial and cultural diversity governance ; vol. 11)

"This book comes out of an international meeting held in Montreal 1-3 October 2015 by members of the International Association of Centers for Federal Studies (IACFS). " --> str. XVIII. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-90-04-36717-3

342.24(082)

COBISS.SI-ID 17068369

50. SLOVENIJA. Informacijski pooblaščenec     Ti odločaš o svojih osebnih podatkih / [pripravila Informacijski pooblaščenec in Zveza potrošnikov Slovenije ; ilustracije Anže Novak]. - [Ljubljana] : Zveza potrošnikov Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Januš). - 21 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://issuu.com/ursa_smid/docs/tiodlocas_20052019-web. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 5.000 izv.

342.7:004.62(035)

COBISS.SI-ID 11672487

51. WISSMANN, Hinnerk     Religionsunterricht für alle? : zum Beitrag des Religionsverfassungsrechts für die pluralistische Gesellschaft / Hinnerk Wissmann. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2019. - XV, 141 str. ; 19 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2bca52307875457396a09042501733a5&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Bibliografija: str. 85-99. - Kazalo

ISBN 978-3-16-156654-7 ISBN 3-16-156654-8

355.233.2:2(430) 342.731(430)

COBISS.SI-ID 17072977 

PK Kazensko pravo

52. O posebnem položaju žensk v zaporih : prispevki in izbrani mednarodni akti : zbornik ob 40-letnici Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk / urednici in urednik Simona Drenik Bavdek, Peter Pavlin, Darja Tadič ; [neuradni prevod mednarodnih aktov Sektor za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade RS ; fotografije Jasmina Vidmar in arhiv URSIKS]. - Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje, 2019 ([Izlake] : Grafex). - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorjih: str. 189-192. - 250 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-93175-2-5

343.81-055.2(082)

COBISS.SI-ID 302942720

53. WHITE collar crime : a comparative perspective / edited by Katalin Ligeti and Stanisław Tosza. - Oxford [etc.] : Hart, 2019. - XLII, 394 str. : tabele ; 25 cm. - (Hart studies in European criminal law ; vol. 7)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-50991-789-1

343.9

COBISS.SI-ID 17072465 

PL Zakonodaja

54. INTERNATIONALES Erbrecht : EuErb VO, erbrechtliche Staatsverträge, EGBGB, IntErbRVG, IntErbStR, IntSchenkungsR / herausgegeben von Anatol Dutta, Johannes Weber ; bearbeitet von Frank Bauer ... [et al.]. - München : C. H. Beck, 2016. - XIII, 718 str. ; 25 cm. - (Beck'sche Kurz-Kommentare)

Bibliografija med besedilom. - Kazalo

ISBN 978-3-406-64178-7 ISBN 3-406-64178-4

347.65/.68(430)(094.5)

COBISS.SI-ID 17064017

55. SLOVENIJA. Ustava (1991)     Ustava Republike Slovenije / z glosami Igorja Kaučiča ; [stvarno kazalo Igor Kaučič in Janez Toplišek]. - 2. spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Litteralis : Uradni list Republike Slovenije : Pravna fakulteta : Državni zbor Republike Slovenije, 2019. - 130 str. ; 16 cm

Na veznih listih faks. Zdravljice Franceta Prešerna. - 300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6447-90-4 (Pravna fakulteta)

342.4(497.4)"1991"

COBISS.SI-ID 302324224

56. SLOVENIJA. Zakoni itd.     Gradbeni predpisi / stvarno kazalo Tomaž Černe, Aleksandra Velkovrh. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 541 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

250 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) ; Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) ; Gradbeni zakon (GZ) ; Uredba o razvrščanju objektov ; Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ; Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

ISBN 978-961-204-659-0 : 38 EUR

349.442(497.4)(094) 69(497.4)(094)

COBISS.SI-ID 300626176

57. SLOVENIJA. Zakoni itd.     Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) ; Gradbeni zakon (GZ) ; Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) / razširjena uvodna pojasnila Mojca Štritof-Brus. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 579 str. : tabele ; 21 cm. - (Uvodna pojasnila)

Hrbtni nasl.: ZUreP-2, GZ, ZAID. - 250 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-247-404-1 : 160 EUR

349.4(497.4)(094.5) 69(497.4)(094.5) 711.2/.4(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 297664768 

PV Varia

58. The BLUEBOOK : a uniform system of citation / compiled by the editors of the Columbia Law Review, the Harvard Law Review, the University of Pennsylvania Law Review, and the Yale Law Journal. - 20th ed., 4th printing. - Cambridge (Massachusetts) : Harvard Law Review Association, 2018. - XX, 560 str. ; 22 cm

Na nasl. str. naveden spletni nasl.: www.legalbluebook.com. - Kazalo

ISBN 978-0-692-40019-7

34:001.811(73)(035)

COBISS.SI-ID 17047121

59. MLAKAR, Petra, 1978-     Na pomoč, novinarji prihajajo! : priročnik s praktičnimi nasveti za učinkovito sodelovanje z novinarji / Petra Mlakar. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2019 ([Ljubljana] : Litteralis). - 83 str. ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 83

ISBN 978-961-6941-17-4 : 20,00 EUR

007.42:005.57(035) 659.4:061(035)

COBISS.SI-ID 301676032

60. NAUČNO-stručni skup Primena digitalizacije u kulturi i nauci (1 ; 2018 ; Beograd)     1. Naučno-stručni skup Primena digitalizacije u kulturi i nauci / urednici Đuro Kutlača ... [et al.] ; priredili Đuro Kutlača, Dragan Prlja. - Beograd : SANU, Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU : Institut za uporedno pravo = Belgrade : SASA, Audiovisual Archive and Center for Digitalization of SASA : Institute of Comparative Law, 2019 (Beograd : Službeni glasnik = Belgrade : Službeni glasnik). - 256 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: 1. Scientific-expert Meeting Application of Digitization in Culture and Science. - "Skup je održan 16. novembra 2018. godine godine u Audiovizuelnom arhivu i centru za digitalizaciju ..." --> str. 7. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v srb. in angl.

ISBN 978-86-80186-41-2 (IUP) ISBN 978-86-7025-836-5 (SANU)

930.85:004.9(082)

COBISS.SI-ID 279201548

61. POPOVIĆ, Katjuša     Vidim jutra / Katjuša Popović ; [avtorici ilustracij Lullaby in Tara Predojević]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi, 2019. - 135 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-93337-4-7

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 301747456

62. TAVČAR, Rudi     Psihologija pogajanj : kako doseči, kar želimo, in ohraniti odnos / Rudi Tavčar. - 3. ponatis. - Ljubljana : Planet GV, 2019 ([Ljubljana] : Litteralis). - 262 str. : ilustr. ; 22 cm

Knjigi na pot / Peter Markič: str. 13-14. - Dodatek k nasl. na ov.: Kako doseči, kar želite, in ohraniti odnos. - O avtorju: str. [263]. - 200 izv. - Bibliografija: str. 259-261

ISBN 978-961-6529-38-9

005.574(035)

COBISS.SI-ID 302680832

63. UNIVERSITATIS Labacensis rector fui : spomini na rektorska leta / [avtorji Ivan Kristan ... et al.] ; uredil Stane Pejovnik v sodelovanju s Tonetom Smolejem ; [avtorji biografij Tea Anžur ... et al.]. - Ljubljana : Univerza, 2019. - 220, [4] str. : portreti ; 29 cm

300 izv. - Bibliografija: str. [3-4]

ISBN 978-961-6410-65-6

378.4.091.113(497.4Ljubljana) 929:378.4(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 302477312

64. VIDIŠ, tukaj boš pa zdaj doma : življenjske zgodbe moških na prestajanju kazni zapora / [avtorice besedil Milica Antić Gaber ... et al.] ; uredila Milica Antić Gaber ; [predgovor Renata Zamida ; spremna beseda Tone Partljič ; fotografije Jasmina Vidmar]. - 1. izd., darilna izd. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2019. - 185 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Knjigi na pot / Renata Zamida: str. 5-6. - Sporočila iz zaporov / Tone Partljič: str. 175-181

ISBN 978-961-94441-5-3

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 302411520

65. VLOGA Univerze v Ljubljani pri preoblikovanju naroda v državo / uredil Igor Lukšič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. - 211 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Stičišča)

Zbornik je posvečen 100-letnici Univerze v Ljubljani --> kolofon. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-235-892-1 : 20 EUR

378.4(497.4Ljubljana)(082)

COBISS.SI-ID 302016000 

PVbi Bibliografije, bibliotekarstvo

66. CRITICAL literacy for information professionals / edited by Sarah McNicol. - London : Facet, 2016. - XVII, 172 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-78330-082-2 (broš.) ISBN 978-1-78330-105-8 (trda vezava)

028:37.015 FRASCATI: 5-408

COBISS.SI-ID 60911202 

PZ Zborniki

67. PRAVNI in družbeni položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju / [avtorji Filip Dougan ... [et al.] ; urednici Alenka Šelih, Barbara Novak]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019 ([Ljubljana] : Designpro). - 156 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 37)

300 izv. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Povzetki v slov. in angl.

ISBN 978-961-268-063-3 : 11,50 EUR

342.726-056.36(082) 316.344.7-056.36(082)

COBISS.SI-ID 301345792

68. SYSTEMS approach concepts in contemporary society : systems thinking, modelling and simulation in science and practice / Tadeja Jere Jakulin ... [et al.]. - [1. Aufl.]. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. - 208 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Forschungsergebnisse zur Informatik ; 71, ISSN 1435-6260)

Soavtorji: Črtomir Rozman, Karmen Pažek, Mirjana Kljajić Borštnar, Andrej Škraba, Davorin Kofjač, Vid Jakulin. - Bibliografija ob posameznih poglavjih

ISBN 978-3-339-11184-5 ISBN 3-339-11184-7

631:004.414.23

COBISS.SI-ID 4639276

Magistrske diplomske naloge

1. AHAČIČ, Jakob     Legitimnost inkriminacij, ki varujejo moralo : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Jakob Ahačič. - Ljubljana : [J. Ahačič], 2019. - V, 70 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113124. - Mentor Matjaž Ambrož. - Bibliografija: str. 65-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343:340.1(043.2)

COBISS.SI-ID 17095249

2. JAGER, Tajda     Subjektiviteta živali v kazenskem pravu in motivi za kazenskopravno varstvo : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Tajda Jager. - Ljubljana : [T. Jager], 2019. - 51, [7] f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113059. - Mentor Matjaž Ambrož. - Bibliografija: f. 47-51. - Povzetek ; Summary: Legal personality of animals in criminal law and motives for its protection through criminal law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343:179.3(043.2)

COBISS.SI-ID 17094993

3. JERIČ, Tadeja     Ustreznost obremenjevanja dohodka iz drugega pogodbenega razmerja : magistrsko diplomsko delo / avtor [i.e. avtorica] Tadeja Jerič. - [Ljubljana : T. Jerič], 2019. - 56 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113125. - Mentor Jernej Podlipnik. - Bibliografija: f. 53-56. - Povzetek ; Abstract: Suitability of charges on income from other contractual relationship. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

336.22(043.2)

COBISS.SI-ID 17095505

4. KEŠKIĆ-Skenderović, Zerina     Ustavna demokracija : (magistrska diplomska naloga) / avtor [i.e. avtorica] Zerina Keškić-Skenderović. - Ljubljana : [Z. Keškić-Skenderović], 2019. - 61 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113265. - Mentor Marijan Pavčnik. - Bibliografija: f. 54-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342(043.2)

COBISS.SI-ID 17097297

5. KUHAR, Tija     Ženske kot posebna družbena skupina po 1A(2) členu Konvencije o statusu beguncev : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Tija Kuhar. - Ljubljana : [T. Kuhar], 2019. - 47 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113126. - Mentor Samo Bardutzky. - Bibliografija: f. 40-47. - Povzetek ; Abstract: Women as a particular social group within the context of article 1A(2) of the Convention Relating to the Status of Refugees. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341.215.4(043.2)

COBISS.SI-ID 17096529

6. MEZE, Tajda     Pravni vidiki pretočnega prenosa glasbe : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Tajda Meze. - Ljubljana : [T. Meze], 2019. - 52 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113147. - Mentor Matija Damjan. - Bibliografija: f. 48-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.78(043.2)

COBISS.SI-ID 17096785

7. OSOJNIK, Maks David     Doktrina oblastnih pristojnosti v mednarodnem investicijskem pravu : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Maks David Osojnik. - Ljubljana : [M. D. Osojnik], 2019. - VII, 46 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113381. - Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 40-46. - Povzetek ; Abstract: Police powers doctrine in international investment law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341:330.322(043.2)

COBISS.SI-ID 17096273

8. POTRČ, Aleksander     Aktualne spremembe na področju varstva osebnih podatkov : magistrsko diplomsko delo / avtor Aleksander Potrč. - Ljubljana : [A. Potrč], 2019. - 54 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113209. - Mentor Mitja Horvat. - Bibliografija: f. 48-54. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347:342.738(043.2)

COBISS.SI-ID 17097041

9. ŠINIGOJ, Miha     Prihodnost mednarodnega investicijskega prava v Evropski uniji v luči sodbe Sodišča Evropske unije Slowakische Republik v Achmea BV : magistrsko diplomsko delo / avtor Miha Šinigoj. - Ljubljana : [M. Šinigoj], 2019. - 64 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112997. - Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 56-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341:347.9(043.2)

COBISS.SI-ID 17096017

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115