Julij - Avgust 2019

Seznam novosti 2019/07-08 

DIS Disertacije

1. MITROVIĆ, Dušan, 1988-     Institut cenovnih škarij v konkurenčnem pravu : doktorska disertacija / Dušan Mitrović. - Ljubljana : [D. Mitrović], 2019. - 246 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108065. - Mentorica Ana Vlahek, somentor Mitja Kovač. - Bibliografija: str. 218-246. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

346.546(043.3)

COBISS.SI-ID 16842577

2. REMŠKAR Rejc, Sara     Oglaševanje zdravil : med omejevanjem in svobodo oglaševanja : doktorska naloga / avtorica Sara Remškar Rejc. - Ljubljana : [S. Remškar Rejc], 2018. - 279 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108060. - Mentor Mitja Kovač, somentor Peter Grilc. - Bibliografija: f. 243-279. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.777:366.5:615.2(043.3)

COBISS.SI-ID 16842833 

PC Civilno pravo

3. BOGDAN, Michael, 1946-     Concise introduction to EU private international law / Michael Bogdan, Marta Pertegás Sender. - 4th ed. - Amsterdam : Europa Law Publishing, 2019. - XII, 246 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 220-242. - Kazalo

ISBN 978-90-8952-208-5 ISBN 90-8952-208-5

341.9:061.1EU

COBISS.SI-ID 16855121 

4. GOSPODARSKI subjekti na trgu in evropske dimenzije 2018 [Elektronski vir] / urednica Vesna Rijavec. - 1. izd. - El. knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019. - II, 248 str.

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/431. - Opis vira z dne 27. 8. 2019. - Nasl. z nasl. zaslona. - Knjiga v pdf formatu ima II, 248 str. - Povzetek ; Abstract: Corporate Entities at the Market and European Dimensions 2018

ISBN 978-961-286-288-6 (pdf) : brezplačno doi: 10.18690/978-961-286-288-6

347.7(4)(082)

COBISS.SI-ID 97133569

5. PERSONAL injury schedules : calculating damages / authors Andrew Buchan ... [et al.] ; general editor William Latimer-Sayer ; advisory editor Justice Langstaff. - 4th ed., reprinted. - Haywards Heath ; London : Bloomsbury Professional, 2018. - LXXVI, 1085 str. : obrazci ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-1-78451-726-7 ISBN 1-78451-726-7

347.426.6:616-001

COBISS.SI-ID 16840785

6. VEK i po regulisanja stečaja u Srbiji / urednici Nebojša Šarkić ... [et al.]. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2019 (Beograd : Službeni glasnik). - 395 str. ; 24 cm

"Institut za uporedno pravo Beograd u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta "Union" Beograd"- - >nasl. str. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summaries. - Vsebuje tudi: Zakonik o stecišnom postupku Srbije iz 1861. ; Stečajni zakon Kraljevine Jugoslavije iz 1929.godine [tj.] Stečajni zakon za Kraljevinu Jugoslaviju...

ISBN 978-86-80186-46-7 (broš.)

347.736/.739(497.11)(082)

COBISS.SI-ID 276270604

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

7. RECENT labour law issues : a multilevel perspective / editors Stefano Bellomo, Antonio Preteroti ; scientific board Tiziano Treu ... [et al.] ; reviewers David Carvalho Martins, Matteo Corti, Massimiliano Delfino. - Torino : G. Giappichelli, cop. 2019. - VII, 335 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-88-921-2915-3

349.2(082)

COBISS.SI-ID 16843089

PEF Ekonomija, sociologija

8. GRAEBER, David     Dolg : prvih 5000 let dolžništva / David Graeber ; [prevod Branko Gradišnik ; spremna beseda Franček Drenovec]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2014 ([Maribor] : Darima). - 673 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Debt. - Dealerji, pusherji in userji / Franček Drenovec: str. 661-669. - Prevajalčevo pojasnilo / BG: str. 1-4. - 500 izv. - Bibliografija: str. 583-660. - Kazalo

ISBN 978-961-257-060-6 : 29 EUR

336.74(091):316.7 364.664(091)

COBISS.SI-ID 275064576

9. IGLIČAR, Aleksander     Osnove računovodskih izkazov za pravnike / Aleksander Igličar, Marko Hočevar, Maja Zaman Groff. - 1. natis. - Ljubljana : Pravna fakulteta, 2019 (Ljubljana : Litteralis). - 145 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6447-88-1

657

COBISS.SI-ID 300204800

10. KORNAI, János     Highway and byways : studies on reform and post-communist transition / János Kornai. - Cambridge (Massachusetts) ; London : The MIT Press, cop. 1995. - XV, 241 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Útkeresés. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 0-262-11198-5

33(4-11)

COBISS.SI-ID 16846161

PFI Teorija in filozofija prava

11. BROEKMAN, Jan M.     Rethinking law and language : the flagship 'speech' / Jan M. Broekman. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. - XII, 328 str. ; 25 cm. - (Rethinking law)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-661-9

340.113

COBISS.SI-ID 16846417

12. CHANG, Wejen     In search of the way : legal philosophy of the classic Chinese thinkers / Wejen Chang. - Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2019. - XVIII, 550 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 534-537. - Kazalo

ISBN 978-0-7486-6956-1 (trda vezava) ISBN 978-1-4744-4985-4 (broš.)

340.12(510)

COBISS.SI-ID 16844881

13. HARVEY, Ramon     Qur'an and the just society / Ramon Harvey. - Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2019. - X, 276 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 231-256. - Kazala

ISBN 978-1-4744-5275-5 (broš.) ISBN 978-1-4744-0329-0 (trda vezava)

28-23:340.114 28-423.78

COBISS.SI-ID 16844625

14. MORAL psychology : a multidisciplinary guide / Benjamin G. Voyer, Tor Tarantola, editors. - Softcover reprint of the hardcover 1st ed. - Cham : Springer, 2017. - XI, 167 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-319-87176-9 doi: 10.1007/978-3-319-61849-4

17:159.9

COBISS.SI-ID 16845393

15. RESEARCH handbook on feminist jurisprudence / edited by Robin West, Cynthia Grant Bowman. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. - XV, 523 str. ; 26 cm. - (Research handbooks in legal theory)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-968-0 (trda vezava)

141.72:34(73)

COBISS.SI-ID 16844113

16. VOYIAKIS, Emmanuel     Private law and the value of choice / Emmanuel Voyiakis. - Paperback ed. - Oxford [etc.] : Hart, 2019. - XI, 254 str. ; 24 cm. - (Law and practical reason)

ISBN 978-1-84113-886-2 (trda vezava) ISBN 978-1-50992-974-0

340.12:347

COBISS.SI-ID 16846673 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

17. COMMUNITY interests across international law / edited by Eyal Benvenisti and Georg Nolte ; associate editor Keren Yalin-Mor. - 1st ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2018. - XXVIII, 510 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 469-504. - Kazalo

ISBN 0-19-882521-8 ISBN 978-0-19-882521-0

341:327(082)

COBISS.SI-ID 16839505

18. CONCEPTS for international law : contributions to disciplinary thought / edited by Jean d'Aspremont, Sahib Singh ; editorial assistant G. C. McBain. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. - X, 945 str. ; 26 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78347-467-7

341:001.1

COBISS.SI-ID 16839249

19. CONSTITUTIONALISING the external dimensions of EU migration policies in times of crisis : legality, rule of law and fundamental rights reconsidered / edited by Sergio Carrera, Juan Santos Vara, Tineke Strik. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. - XIV, 323 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-247-5 ISBN 1-78897-247-3

341.43:314.15:061.1EU

COBISS.SI-ID 16845137 

20. DREXEL, Claudia     Der Zugang zum Recht : eine Untersuchung ausgewählter Regelungen der Zivilgerichtsbarkeit am Maßstab von Art 6 EMRK und Art 47 GRC / Claudia Drexel. - Wien : J. Sramek, cop. 2016. - XVII, 338 str. : tabele ; 24 cm. - (Öffentliches Recht)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1079989080/04 - vsebinsko kazalo. - Bibliografija: str. 311-328. - Kazalo

ISBN 978-3-7097-0093-8 ISBN 3-7097-0093-0

342.7:347.9(436)

COBISS.SI-ID 16841297

21. FAIRGRIEVE, Duncan     The negligence liability of public authorities / Duncan Fairgrieve, Dan Squires. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2019. - LXI, 889 str. ; 26 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-969255-2 (trda vezava)

35:347.42(410)

COBISS.SI-ID 16843857

22. TRILLER Vrtovec, Katja     Zdravstveno pravo : pravna razmerja med oblastnimi organi in nosilci človekovih pravic v sedanji zdravstveni ureditvi ter predlogi sprememb / avtorica Katja Triller Vrtovec. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 292 str. : tabele ; 25 cm

250 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 280-292. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-204-657-6 : 64,50 EUR

614.2:34(497.4) 349.3(497.4)

COBISS.SI-ID 300212736

23. WEWERINKE-Singh, Margaretha     State responsibility, climate change and human rights under international law / Margaretha Wewerinke-Singh. - Oxford [etc.] : Hart, 2019. - XXV, 189 str. ; 24 cm

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 169-180. - Kazalo

ISBN 978-1-5099-1844-7 (trda vezava)

341.231.14:551.583

COBISS.SI-ID 16840273 

PK Kazensko pravo

24. DAMAŠKA, Mirjan R., 1931-     Evaluation of evidence : premodern and modern approaches / Mirjan Damaška. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2019. - VIII, 152 str. ; 24 cm. - (ASCL studies in comparative law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-108-49728-2 (trda vezava)

343.14

COBISS.SI-ID 16840529

25. MANCANO, Leandro, 1989-     The European Union and deprivation of liberty : a legislative and judicial analysis from the perspective of the individual / Leandro Mancano. - Oxford [etc.] : Hart, 2019. - XXII, 245 str. ; 25 cm. - (Hart studies in European criminal law ; vol. 9)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-50990-808-0 (trda vezava)

343.126.1:342.721:061.1EU

COBISS.SI-ID 16842065

26. PENAL censure : engagements within and beyond desert theory / edited by Antje du Bois-Pedain and Anthony E Bottoms. - Oxford [etc.] : Hart, 2019. - XIX, 307 str. : tabele ; 25 cm. - (Studies in penal theory and penal ethics ; vol. 7)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-50991-978-9 (trda vezava)

343.133

COBISS.SI-ID 16845649

27. PRISON breaks : toward a sociology of escape / Tomas Max Martin, Gilles Chantraine, editors. - Softcover re-print of the hardcover 1st ed. - Cham : Palgrave Macmillan, 2018. - XV, 351 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Palgrave studies in prisons and penology)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-319-87775-4 doi: 10.1007/978-3-319-64358-8

343.368.4

COBISS.SI-ID 16844369

28. STRAFRECHT und Gesellschaft : ein kritischer Kommentar zum Werk von Günther Jakobs / herausgegeben von Urs Kindhäuser ... [et al.]. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2019. - VIII, 836 str. ; 24 cm

En prispevek v nem., ostali v angl. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Verzeichnis der Schriften von Günther Jakobs: str. 809-831

ISBN 978-3-16-156680-6 ISBN 3-16-156680-7 doi: 10.1628/978-3-16-156681-3

343(430)(082)

COBISS.SI-ID 16845905 

PL Zakonodaja

29. SLOVENIJA. Zakoni itd.     Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : z novelo ZKP-N / uvodna pojasnila Sabina Zgaga Markelj. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 476 str. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP-N. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-247-419-5 : 116 EUR

343.11(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 300658688

30. SLOVENIJA. Zakoni itd.     Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) / stvarno kazalo Petra Lamovec Hren. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 95 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

250 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-204-658-3 : 34 EUR

347.919.1(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 300625408

31. ZAKON o delovnih razmerjih (ZDR-1) : s komentarjem / [avtorji [komentarja] Irena Bečan ... [et al.] ; urednice Nataša Belopavlovič ... [et al.] ; stvarno kazalo Dean Zagorac]. - 2., posodobljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 1222 str. ; 25 cm. - (Nova slovenska zakonodaja / Lexpera, GV založba)

Nasl. na ov. in hrbtu: Zakon o delovnih razmerjih. - 500 izv.

ISBN 978-961-247-417-1 : 279 EUR

349.2

COBISS.SI-ID 300475904 

PV Varia

32. CERAR, Božo     Washingtonski zapiski / Božo Cerar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 543 str. ; 23 cm

500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-287-075-1 : 29,90 EUR

327(497.4)(092) 341.71(497.4):929Cerar B. 327(73)"2013/2017"(092)

COBISS.SI-ID 293265408

33. CHORĄŻEWSKA, Anna     Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej : studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych / Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski. - Wyd. I. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. - 254 str. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3779)

Bibliografija: str. 243-249. - Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-83-226-3562-9 ISBN 83-226-3562-1

001.814:342.4:347.78(438)

COBISS.SI-ID 16843601 

PVm Enciklopedije, leksikoni, slovarji

34. CERAR, Božo     Diplomatski pojmovnik / Božo Cerar. - Petrovče : Triartes ; Celje : Grafika Gracer, 2019 ([Celje] : Grafika Gracer). - 266 str. ; 23 cm

150 izv. - Predgovor / Ernest Petrič: str. 5-10. - Bibliografija: str. 265-266

ISBN 978-961-93090-5-6 (trda vezava) : 27 EUR

327(038)

COBISS.SI-ID 298775808 

PZ Zborniki

35. The NEW law : suggestions for reforms and improvements of existing legal norms and principles / Stefan Lorenzmeier, Dorota Miler (eds.). - 1st ed. - Baden-Baden : Nomos, 2018. - 408 str. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-8487-4088-8

34:061.1EU(082)

COBISS.SI-ID 16566353

36. POSVETOVANJE Medicina in pravo (28 ; 2019 ; Maribor)     Globalizacija medicine v 21. stoletju / 28. posvetovanje Medicina, pravo in družba, 28.-30. marec 2019, Maribor ; urednice Suzana Kraljić, Jelka Reberšek Gorišek, Vesna Rijavec. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019 ([Maribor] : Saje). - IV, 348 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398. - Nasl. v kolofonu: The globalization of medicine in the 21st century. - Besedilo v slov., hrv. ali angl. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. in angl. ali angl. in slov. ali v hrv. in angl. in slov.

ISBN 978-961-286-247-3 : 20,00 EUR

61:34(082)

COBISS.SI-ID 96320257 

Magistrske diplomske naloge

1. BOKALIČ, Nejc     Predrevizijski in revizijski postopek pri javnem naročanju : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Nejc Bokalič. - Ljubljana : [N. Bokalič], 2019. - 53 f. : Ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108610. - Mentor Rajko Pirnat, somentorica Bruna Žuber. - Bibliografija: f. 46-50. - Povzetek ; Abstract: Pre-audit and audit procedures in public procurement. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

351:347.95(043.2)

COBISS.SI-ID 16846929

2. GOLOBIČ, Valentina     Predznamba in zaznamba kot instituta zavarovanja : (magistrska naloga) / Valentina Golobič. - Ljubljana : [V. Golobič], 2019. - 47 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108507. - Mentorica Ana Vlahek. - Bibliografija: str. 44-47. - Povzetek ; Summary: Prenotation and note as institutes of preservation. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.235(043.2)

COBISS.SI-ID 16856401

3. JERMAN, Maja, pravnica, 1991-     Vloga nedržavnih oboroženih skupin pri ustvarjanju pravil mednarodnega humanitarnega prava v nemednarodnih oboroženih spopadih : magistrsko diplomsko delo / Maja Jerman. - Ljubljana : [M. Jerman], 2019. - VI, 47 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108300. - Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 42-47. - Povzetek ; Abstract: The role of non-state armed groups in creating rules of international humanitarian law in non-international armed conflicts. - Vsebuje tudi: Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (16 March 1998) Between the Government of the Republic of the Philippines and the National Democratic Front of the Philippines. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341.3(043.2)

COBISS.SI-ID 16857425

4. KOMEL, Teja, 1995-     Človekova avtonomija in odločitve ob koncu življenja : (magistrsko diplomsko delo) / Teja Komel. - Ljubljana : [T. Komel], 2019. - 49 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109115. - Mentor Viktorija Žnidaršič Skubic. - Bibliografija: f. 45-49. - Povzetek ; Summary: Personal autonomy and end-of-life decisions. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

179.7:614.253(043.2)

COBISS.SI-ID 16859729

5. KOMPAN, Barbara     Kibernetsko zavarovanje : (magistrsko diplomsko delo) / Barbara Kompan. - Ljubljana : [B. Kompan], 2019. - 46 f. : tabela ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109118. - Mentor Peter Grilc. - Bibliografija: f. 40-46. - Povzetek ; Summary: Cyber insurance. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.764:007(043.2)

COBISS.SI-ID 16860497

6. LOVŠIN, Špela     Vloga izvedenskih mnenj pri uveljavljanju socialnovarnostnih pravic : magistrsko delo / Špela Lovšin. - Ljubljana : [Š. Lovšin], 2019. - 46 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108567. - Mentor Grega Strban. - Bibliografija: f. 42-46. - Povzetek ; Abstract: The role of expert opinions in the exercise of social security rights. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

368.031(043.2)

COBISS.SI-ID 16856145

7. OBRANOVIČ, Tjaša     Pravna ureditev posvojitve po Družinskem zakoniku : magistrsko diplomsko delo / Tjaša Obranovič. - Ljubljana : [T. Obranovič], 2019. - 42 f. : tabela ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109116. - Mentorica Barbara Novak. - Bibliografija: f. 39-42. - Povzetek ; Abstract: The legal arrangement of adoption according to the Family Code. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.633(043.2)

COBISS.SI-ID 16859985

8. POŽAR, Sara     Omejevanje mednarodne trgovine na področju gensko spremenjenih organizmov : magistrska naloga / Sara Požar. - Ljubljana : [S. Požar], 2019. - 44 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108353. - Mentor Klemen Podobnik. - Bibliografija: f. 40-44. - Povzetek ; Abstract: International trade restrictions in the field of genetically modified organisms. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

339.5:604.6(043.2)

COBISS.SI-ID 16857169

9. RADOVAN, Simon     Pogodbene podlage za opravljane [!] funcije [!] poslovodne osebe : magistrsko diplomsko delo / Simon Radovan. - Ljubljana : [S. Radovan], 2019. - 58 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107782. - Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: f. 55-58. - Povzetek ; Abstract: Contractual basis for performing the function of a managerial person. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2(043.2)

COBISS.SI-ID 16859217

10. SADAR, Erika     Konkurenčna klavzula : magistrsko diplomsko delo / Erika Sadar. - Ljubljana : [E. Sadar], 2019. - 77 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108506. - Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: f. 69-77. - Povzetek ; Abstract: A non-compete clause. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2(043.2)

COBISS.SI-ID 16857937

11. SLAK Kozelj, Miha     Pravna ureditev plačila za delo v zasebnem sektorju : magistrsko diplomsko delo / Miha Slak Kozelj. - Kranj : [M. Slak Kozelj], 2019. - [8], 64 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108489. - Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: f. 55-64. - Povzetek ; Abstract: Legal regulation of remuneration for work in the private sector. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

331.2(043.2)

COBISS.SI-ID 16857681

12. STANKOVIĆ, Jelena, 1992-     Ženske storilke kaznivega dejanja uboja in umora : magistrsko diplomsko delo / Jelena Stanković. - Ljubljana : [J. Stanković], 2019. - [14], 40 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109117. - Mentorica Katja Filipčič. - Bibliografija: str. 37-40. - Povzetek ; Summary: Women perpetrators of homicide. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.61:343.91-055.2(043.2)

COBISS.SI-ID 16856913

13. ŠTEPEC, Saša     Obvezno zavarovanje odgovornosti gospodarskih subjektov : magistrsko diplomsko delo / Saša Štepec. - Ljubljana : [S. Štepec], 2019. - 60 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108301. - Mentor Gregor Dugar. - Bibliografija: f. 52-60. - Povzetek ; Summary: Compulsory liability insurance of economic operators. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.72:347.764(043.2)

COBISS.SI-ID 16856657

14. URŠIČ, Tajda     Spremembe na področju graditve objektov, ki jih prinaša Gradbeni zakon : (magistrsko diplomsko delo) / Tajda Uršič. - Ljubljana : [T. Uršič], 2019. - 56 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109114. - Mentor Senko Pličanič. - Bibliografija: f. 54-56. - Povzetek ; Summary: Changes in the field of construction introduced by the Building Act. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

351.778.511(043.2)

COBISS.SI-ID 16860241

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115