September 2019

Seznam novosti 2019/09

DIS Disertacije

1. MIŠIČ, Luka     Socialna pravičnost kot vprašanje upravičenosti redistribucije v sistemu socialnih zavarovanj : doktorska disertacija / Luka Mišič. - Ljubljana : [L. Mišič], 2019. - XI, 383 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110087. - Mentor Grega Strban. - Bibliografija: str. 350-383. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.3(043.3)

COBISS.SI-ID 16882769 

PC Civilno pravo

2. The BORDERLINES of tort law : interactions with contract law / edited by Miquel Martin-Casals. - Cambridge : Intersentia, cop. 2019. - XII, 845 str. ; 24 cm. - (Principles of European tort law)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-1-78068-248-8

347.4/.5:340.5

COBISS.SI-ID 16891217

3. EXECUTORY contracts in insolvency law : a global guide / edited by Jason Chuah, Eugenio Vaccari. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, cop. 2019. - XXVIII, 706 str. ; 25 cm. - (Elgar comparative guides)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 1-78811-551-1 ISBN 978-1-78811-551-3

347.736

COBISS.SI-ID 16872785

4. KOMENTAR Stvarnopravnega zakonika. Knj. 1, Lastninska pravica in etažna lastnina ; [avtorji Nina Plavšak ... et al.] / urednika Nina Plavšak, Renato Vrenčur. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV : ABC nepremičnine, 2019 (Ljubljana : Litteralis). - 645 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sodobno stvarno pravo)

300 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6941-16-7 (Planet GV) : 164,25 EUR

347.2(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 299804160

5. PRINCIPLES of European family law regarding property, maintenance and succession rights of couples in de facto unions / Katharina Boele-Woelki ... [et al.] ; in collaboration with Masha Antokolskaia ... [et al.]. - Cambridge : Intersentia, cop. 2019. - XII, 280 str. ; 24 cm. - (European family law series ; 46)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetek v različnih jezikih

ISBN 978-1-78068-788-9 ISBN 1-78068-788-5

347.61/.64(4)

COBISS.SI-ID 16916817

6. RECONCILING efficiency and equity : a global challenge for competition policy / edited by Damien Gerard, Ioannis Lianos. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2019. - XII, 462 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Global competition law and economics policy)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-108-49808-1 doi: 10.1017/9781108628105

346.546

COBISS.SI-ID 16872529

7. TOLANI, Madeleine, 1980-     Parteiherrschaft und Richtermacht : die Verhandlungs- und die Dispositionsmaxime im Lichte divergierender Prozessmodelle / Madeleine Tolani. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2019. - XXVIII, 532 str. ; 24 cm. - (Jus privatum, ISSN 0940-9610 ; Bd. 231)

Bibliografija: str. 507-527. - Kazalo

ISBN 978-3-16-156533-5 ISBN 3-16-156533-9

347.91/.95(430)(091)

COBISS.SI-ID 16914513 

PEF Ekonomija, sociologija

8. JAVNE finance v Sloveniji / Mitja Čok ... [et al.]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2018 (Ljubljana : Copis). - V, 142 str. : tabele ; 24 cm. - (Učbeniki Ekonomske fakultete)

400 izv. - Bibliografija: str. 138-142

ISBN 978-961-240-335-5 : 13,90 EUR

336.1/.5(497.4)(075.8)

COBISS.SI-ID 294324992

9. STANOVNIK, Tine     Javne finance / Tine Stanovnik. - 5. izd. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2012 (Ljubljana : Copis). - VIII, 229 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 215-224 in pri poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-240-252-5 : 25,50 Eur

336.22(075.8)

COBISS.SI-ID 264728832 

PFI Teorija in filozofija prava

10. HÖFFE, Otfried     Geschichte des politischen Denkens : zwölf Porträts und acht Miniaturen / Otfried Höffe. - München : C. H. Beck, cop. 2016. - 416 str. ; 23 cm

Kazali. - Bibliografija: str. 409

ISBN 978-3-406-69714-2 ISBN 3-406-69714-3

340.12:929

COBISS.SI-ID 16915025

11. JOVANOVIĆ, Miodrag A.     The nature of international law / Miodrag A. Jovanović. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2019. - XIII, 272 str. ; 24 cm. - (ASIL studies in international legal theory)

Bibliografija: str. 234-262. - Kazalo

ISBN 978-1-108-47333-0

340.12:341

COBISS.SI-ID 16879953

12. MCILROY, David     The end of law : how law's claims relate to law's aims / David McIlroy. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. - VIII, 189 str. ; 25 cm. - (Elgar studies in legal theory)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78811-399-1 ISBN 1-78811-399-3

340.12

COBISS.SI-ID 16884049

13. RESEARCH handbook on critical legal theory / edited by Emilios Christodoulidis, Ruth Dukes, Marco Goldoni. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. - XI, 547 str. ; 26 cm. - (Research handbooks in legal theory)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-888-1 (trda vezava)

340.12:316.257(082)

COBISS.SI-ID 16911953 

PH Pravna zgodovina

14. ANDERSON, Perry     Ameriška zunanja politika in njeni snovalci / Perry Anderson ; prevedli Marjana Karer in Seta Knop ; [spremna beseda Kornelija Ajlec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Matformat). - VIII, 328 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: American foreign policy and its thinkers. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 500 izv. - O avtorju: str. II. - O simbolnem nasilju in ortodoksnosti / Kornelija Ajlec: str. 307-318. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-14-7 : 20,00 EUR

327(73)(091)

COBISS.SI-ID 292387584

15. JUDSON, Pieter M.     Habsburški imperij : nova zgodovina / Pieter M. Judson ; prevedla Ana Monika Habjan ; [spremno besedo napisal Jernej Kosi]. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XII, 530 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: The Habsburg Empire. - 400 izv. - Habsburški imperij, nova zgodovina in Slovenci / Jernej Kosi: str. 503-516. - O avtorju: str. II. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-32-1 : 35,00 EUR

94(436-89)"17/1918"

COBISS.SI-ID 298087680

16. PLETERSKI, Janko     Knjiga pisem : razmišljanje o slovenski državnosti / Janko Pleterski ; [spremna beseda Matjaž Kmecl ; likovna oprema Tinka Volarič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Matformat). - 234 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 10)

Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv. - Melanholija prvega ešalona / Matjaž Kmecl: str. 231-234. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7003-15-4 : 18 EUR

94(497.4)"19"

COBISS.SI-ID 293517312

17. PONS, Silvio     Svetovna revolucija : zgodovina mednarodnega komunizma 1917-1991 / Silvio Pons ; prevedla Nevenka Troha ; [spremna beseda Zdenko Čepič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XXIV, 398 str. ; 24 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: La rivoluzione globale. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 400 izv. - Proletarci vseh dežel, združite se / Zdenko Čepič: str. 375-387. - O avtorju na str. [II]. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-22-2 : 32,00 EUR

321.74(100)"19"

COBISS.SI-ID 293516288

18. WOOD, Ellen Meiksins, 1942-2016     Svoboda in lastnina : socialna zgodovina zahodne politične misli od renesanse do razsvetljenstva / Ellen Meiksins Wood ; prevedla Nada Grošelj ; [spremna beseda Tibor Rutar]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XI, 494 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Liberty and property. - O avtorici: str. II. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - Spremna beseda / Tibor Rutar: str. 467-485. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-23-9 : 25 EUR

321.01(091)

COBISS.SI-ID 293514752 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

19. AUTHORITARIAN constitutionalism : comparative analysis and critique / edited by Helena Alviar García, Günter Frankenberg. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. - XII, 386 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78811-784-5 doi: 10.4337/9781788117852

342.392

COBISS.SI-ID 16884817

20. BREDA, Vito, 1971-     Constitutional law and regionalism : a comparative analysis of regionalist negotiations / Vito Breda. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - XI, 291 str. ; 24 cm. - (Elgar monographs in constitutional and administrative law)

Bibliografija: str. 236-281. - Kazalo

ISBN 978-1-78347-012-9

342:323.174

COBISS.SI-ID 16886097

21. CONTESTING human rights : norms, institutions and practice / edited by Alison Brysk, Michael Stohl. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. - XI, 233 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Elgar studies in human rights)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-285-7

342.7

COBISS.SI-ID 16880977

22. EUROPEAN Union law / edited by Catherine Barnard and Steve Peers. - 2nd ed., 6th impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2017. - CXVI, 853 str., [1] f. pril. z zvd. : ilustr. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: https://global.oup.com/uk/orc/law/eu/barnard_peers2e/ - dodatno gradivo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazala

ISBN 978-0-19-878913-0

341:061.1EU(075.8)(082)

COBISS.SI-ID 16917329

23. FALLON, Richard H., Jr.     The nature of constitutional rights : the invention and logic of strict judicial scrutiny / Richard H. Fallon Jr. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2019. - IX, 212 str. ; 23 cm. - (Cambridge studies on civil rights and civil liberties)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-108-48326-1 (trda vezava) ISBN 978-1-108-70391-8 (broš.)

342.72/.73(73)

COBISS.SI-ID 16873553

24. HERLIN-Karnell, Ester     The constitutional structure of Europe's area of 'freedom, security and justice' and the right to justification / Ester Herlin-Karnell. - Oxford [etc.] : Hart, 2019. - XVI, 182 str. ; 24 cm. - (Hart studies in security and justice)

Bibliografija: str. 161-174. - Kazalo

ISBN 978-1-50991-249-0 (trda vezava)

342:355.02:061.1EU

COBISS.SI-ID 16871761

25. The INTERFACE between EU and international law : contemporary reflections / edited by Inge Govaere and Sacha Garben. - Oxford [etc.] : Hart, 2019. - VIII, 358 str. ; 24 cm. - (Modern studies in European law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-50992-338-0 (trda vezava)

341:061.1EU

COBISS.SI-ID 16878929

26. INTERNATIONAL judicial practice on the environment : questions of legitimacy / edited by Christina Voigt. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2019. - XXVII, 476 str. ; 24 cm. - (Studies on international courts and tribunals)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-108-49717-6

349.6:341.6

COBISS.SI-ID 16869969

27. JUDGING international human rights : courts of general jurisdiction as human rights courts / Stefan Kadelbach, Thilo Rensmann, Eva Rieter, editors. - Cham : Springer, cop. 2019. - XV, 665 str. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 3-319-94847-4 ISBN 978-3-319-94847-8 doi: 10.1007/978-3-319-94848-5

342.7:341.645

COBISS.SI-ID 16884305

28. KOLB, Robert     International law on the maintenance of peace : jus contra bellum / Robert Kolb. - Paperback ed. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2019, cop. 2018. - XIV, 504 str. ; 24 cm. - (Principles of international law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Bibliografija: str. 470-471. - Kazalo

ISBN 978-1-78990-430-7

341.355.4 355.357

COBISS.SI-ID 16868177

29. MAGLIVERAS, Konstantinos D.     Exclusion from participation in international organisations : the law and practice behind member states' expulsion and suspension of membership / Konstantinos D. Magliveras. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, cop. 1999. - XXVI, 302 str. ; 25 cm. - (Studies and materials on the settlement of international disputes ; vol. 5)

Delo nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 275-298. - Kazalo

ISBN 90-411-1239-1 (brezkislinski papir)

341.215.2

COBISS.SI-ID 16878161

30. MILTON, Patrick, 1984-     Towards a Westphalia for the Middle East / Patrick Milton, Michael Axworthy, Brendan Simms. - London : Hurst & Company, 2018. - XIX, 160 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija z opombami: str. 133-152. - Kazalo

ISBN 978-1-78738-023-3 ISBN 1-78738-023-8

32(430+5-15)(091)

COBISS.SI-ID 16867665

31. PITAMIC, Leonid, 1885-1971     Pravo in revolucija / Leonid Pitamic ; spremna razprava Aleš Novak ; urednik Marijan Pavčnik ; [imensko in stvarno kazalo Mojca Zadravec]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Škofja Loka : Nonparel). - 109 str. ; 17 cm. - (Zbirka Pravna obzorja. Mali format ; 4)

250 izv. - "Razprava Pravo in revolucija je bila Pitamičevo inavguralno predavanje, s katerim je 15. aprila 1920 uvedel delovanje Pravne fakultete v Ljubljani." --> str. 12. - Klasik slovenske pravne znanosti / Marijan Pavčnik: str. 9-14. - Idejne spodbude Pitamičevega otvoritvenega predavanja "Pravo in revolucija" / Aleš Novak: str. 47-97. - Bibliografija: str. 14-15, 89-97. - Kazalo

ISBN 978-961-247-418-8 : 15 EUR

34:323.27

COBISS.SI-ID 300669696

32. PREKOGRANIČNO kretanje djece u Europskoj uniji / [autori Martina Drventić ... [et al.] ; urednica Mirela Župan]. - Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2019. - 413 str. : obrazci ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://www.pravos.unios.hr/download/prekogranicno-kretanje-djece-u-europskoj-uniji.pdf. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-8109-13-3

314.15:342.7-053.2:061.1EU(082)

COBISS.SI-ID 512888523

33. SASSÒLI, Marco     International humanitarian law : rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare / Marco Sassòli ; with the assistance of Patrick S Nagler. - Paperback ed. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2019. - LXI, 656 str. ; 25 cm. - (Principles of international law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-854-6 (trda vezava) ISBN 978-1-83910-048-2 (broš.)

341.33/.34

COBISS.SI-ID 16902737

34. UNACCOMPANIED children in European migration and asylum practices : in whose best interests? / edited by Mateja Sedmak, Birgit Sauer and Barbara Gornik. - 1st issue in pbk. - London ; New York : Routledge, 2019. - X, 189 str. : tabele ; 25 cm. - (Routledge research in asylum, migration and refugee law)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-367-26700-1 (broš.) ISBN 978-1-138-19256-0 (trda vezava)

341.2-053.2(4)

COBISS.SI-ID 2563283

35. USE and misuse of new technologies : contemporary challenges in international and European law / Elena Carpanelli, Nicole Lazzerini, editors. - Cham : Springer, 2019. - XVIII, 362 str. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 3-030-05647-3 ISBN 978-3-030-05647-6

341:004:061.1EU

COBISS.SI-ID 16888913

36. WILSON, Robin, politične vede     Meeting the challenge of cultural diversity in Europe : moving beyond the crisis / Robin WIlson. - Cheltenham (UK) : Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - IX, 224 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 183-212. - Kazalo

ISBN 1-78643-816-X ISBN 978-1-78643-816-4

32:316.347(4)

COBISS.SI-ID 16882001

37. ZEIT und Internationales Recht : Fortschritt - Wandel - Kontinuität / herausgegeben von Sebastian Wuschka ... [et al.]. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2019. - XII, 312 str. ; 24 cm. - (Jus Internationale et Europaeum, ISSN 1861-1893 ; 146)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=83040459adea4dcb975b24da63f222fb&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Prispevki s konference, organizirane 15. in 16. septembra 2017 na Ruhr-Univ. Bochum. - Dva prispevka v angl., ostali v nem. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-16-155921-1 ISBN 3-16-155921-5

341:340.132

COBISS.SI-ID 16915281 

PK Kazensko pravo

38. BURGHARDT, Boris     Zufall und Kontrolle : eine Untersuchung zu den Grundlagen der moralphilosophischen und strafrechtlichen Zurechnung / Boris Burghardt. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2018. - XVI, 487 str. ; 24 cm. - (Jus poenale, ISSN 2198-6975 ; Bd. 15)

Bibliografija: str. 433-479. - Kazalo

ISBN 978-3-16-155804-7 ISBN 3-16-155804-9

343.222:17

COBISS.SI-ID 16914769

39. FESTSCHRIFT für Thomas Fischer / herausgegeben von Stephan Barton ... [et al.]. - München : C. H. Beck, cop. 2018. - XVIII, 1263 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Schriftenverzeichnis von prof. dr. Thomas Fischer: str. 1245-1257

ISBN 978-3-406-72459-6 ISBN 3-406-72459-0

343.1(430)(082)

COBISS.SI-ID 16902993

40. FORENSIC science evidence and expert witness testimony : reliability through reform? / edited by Paul Roberts, Michael Stockdale. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - XXI, 431 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78811-102-7 ISBN 1-78811-102-8

343.98:343.14(082)

COBISS.SI-ID 16880465

41. HANDBUCH des Strafrecht. Bd. 1, Grundlagen des Strafrechts / mit Beiträgen von Robert Esser ... [et al.] ; herausgeben von Eric Hilgendorf, Hans Kudlich und Brian Valerius. - Heidelberg : C. F. Müller, cop. 2019. - XLII, 1245 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-8114-9001-7 (Bd. 1)

343(430)

COBISS.SI-ID 16912465

42. HOLDER, Robyn     Just interests : victims, citizens and the potential for justice / Robyn Holder. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - XV, 265 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Elgar studies in law and society)

Bibliografija: str. 227-251. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-402-9 (trda vezava)

343.3/.7-058.6

COBISS.SI-ID 16876881

43. WERKMEISTER, Andreas, 1986-     Straftheorien im Völkerstrafrecht / Andreas Werkmeister. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2015. - 409 str. ; 23 cm. - (Schriften zum internationalen und europäischen Strafrecht ; Bd. 20)

Delo nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 383-409

ISBN 978-3-8487-2084-2 ISBN 3-8487-2084-1

341.4:343.8

COBISS.SI-ID 16914257 

PL Zakonodaja

44. VELIKI znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1) / [avtorji Damjan Korošec ... et al.] ; uredniki Damjan Korošec, Katja Filipčič, Stojan Zdolšek ; strokovni koordinator projekta Boštjan Koritnik ; [ureditev seznamov pravnih virov, literature in kratic Klemen Kreča]. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije : Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-2019 ([Ljubljana] : Cicero). - 3 zv. - (Zbirka predpisov : s komentarjem / Uradni list Republike Slovenije)

Avtorji: Damjan Korošec, Katja Filipčič, Tomaž Bajec, Jože Balažič, Vid Bele, Tatjana Bobnar, Rok Čeferin, Uroš Čop, Matija Damjan, Uroš Divjak, Helena Devetak, Zlatan Dežman, Gregor Dugar, Franc Glušič, Peter Grilc, Andrej Ferlinc, Damijan Florjančič, Hinko Jenull, Rajko Knez, Neža Kogovšek Šalamon, Boštjan Koritnik, Jože Kozina, Karin Merc, Katarina Mervič, Barbara Novak, Nataša Pirc Musar, Andrej Pitako, Petra Plesec, Jernej Podlipnik, Sanja Sega, Jan Stajnko, Grega Strban, Pika Šarf, Miha Šepec, Peter Skerbiš, Marko Šorli, Miha Šošić, Luka Tičar, Luka Martin Tomažič, Boštjan Valenčič, Aleš Vodičar, Urban Vrtačnik, Saša Zagorc, Aleš Završnik, Sabina Zgaga Markelj, Barbara Zobec, Matija Žgur. - O avtorjih in urednikih na koncu vsakega dela. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

Dosedanja vsebina: Knj. 1 : 100. do 176. člen. - 2018. - 1116 str. - 400 izv. Knj. 2 : 177. do 256. člen. - 2019. - 1281 str. - 400 izv. Knj. 3 : 257. do 374.a člen. - 2019. - 400 izv. - Bibliografija: str. 1131-1177

ISBN 978-961-204-654-5 (zv. 1, Uradni list Republike Slovenije) ISBN 978-961-204-655-2 (zv. 2, Uradni list Republike Slovenije) ISBN 978-961-204-656-9 (zv. 3, Uradni list Republike Slovenije) ISBN 978-961-204-652-1 (komplet, Uradni list Republike Slovenije) : 568,00 EUR

343.2/.7(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 298075136

45. ZELLER Kommentar zum Arbeitsrecht / herausgegeben von Matthias Neumayr, Gert-Peter Reissner ; bearbeitet von Monika Drs ... [et al.]. - 3. Aufl. - Wien : Manz, 2018. - 2 zv. (LXXV, 2758; LXXIII, 1102 str.) ; 25 cm

Bibliografija: str. LXVII-LXXV (Bd. 1) in LXV-LXXIII (Bd. 2). - Kazali

ISBN 978-3-214-03821-2 ISBN 3-214-03821-4

349.2(436)(094.5)

COBISS.SI-ID 16912721 

PV Varia

46. ADAMIČ, Louis     Iz mnogih dežel / Louis Adamič ; prevedla Mojca Dobnikar ; [spremna beseda Blaž Gselman]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Matformat). - 420 str. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 12)

Prevod dela: From many lands. - 400 izv. - Adamičeva poizvedba o izkušnji Združenih držav / Blaž Gselman: str. 411-421. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7003-33-8 : 25,00 EUR

314.151.3-054.72(73) 821.163.6-311.2 821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297359616

47. KONFERENCA Iz mnogih dežel: ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča (2018 ; Ljubljana)     Strpnost ni dovolj : prispevki s konference Iz mnogih dežel: ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča / [uredniški odbor Larisa Daugul ... [et al.] ; prevod Maja Lovrenov ; izvirne ilustracije Samira Kentrić]. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Matformat). - 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Borec, ISSN 0006-7725 ; letn. 70 (2018), št. 751-753)

300 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-7003-26-0 : 12 EUR

929Adamič L.(082) 314.151.3-054.72(73=163.6)(082) 308(73)(082)

COBISS.SI-ID 295391232

48. RAZISKOVANJE v vzgoji in izobraževanju [Elektronski vir] : [večavtorska znanstvena monografija] / ur. Igor Ž. Žagar in Ana Mlekuž. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2019. - 270 str. : graf. prikazi. - (Digitalna knjižnica = Digital library. Dissertationes ; 27)

Način dostopa (URL): http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-312-7/index.html DOI: https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-311-0. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Prispevki v slov. ali angl. - El. knjiga v pdf in html formatu obsega 270 str. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki vseh prispevkov v slov. in angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-270-311-0 (pdf) : brezplačno ISBN 978-961-270-312-7 (html) : brezplačno

37.01(0.034.2)

COBISS.SI-ID 301537536 

PZ Zborniki

49. ODSEV dejstev v pravu : da mihi facta, dabo tibi ius : liber amicorum Janez Kranjc / [avtorji Matej Accetto ... et al.] ; urednika Marko Kambič, Katja Škrubej. - 1. natis = 1st print. - Ljubljana : Pravna fakulteta, 2019 (Ljubljana : Litteralis). - 564 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slv., angl., nem., it., franc. ali rus. - 200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v slv. in angl., nem., franc. ali rus.

ISBN 978-961-6447-89-8

34(082) 34(497.4):929Kranjc J.

COBISS.SI-ID 301531648 

Magistrske diplomske naloge

1. ANDREJEK, Nives     Obveznosti ponudnika zaradi varnosti podatkov in varstva osebnih podatkov pri računalništvu v oblaku : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Nives Andrejek. - Ljubljana : [N. Andrejek], 2019. - 53 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109165. - Mentor Peter Grilc. - Bibliografija: f. 50-53. - Povzetek ; Summary: Provider's obligations for data protection and personal data protection in cloud computing. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7:339.13(043.2)

COBISS.SI-ID 16890193

2. BABNIK, Maja, 1993-     Lex Mercator in Lex Agrokor z vidika državnih pomoči in insolvence z mednarodnim elementom : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Maja Babnik. - Ljubljana : [M. Babnik], 2019. - 52 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109692. - Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: f. 48-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7(043.2)

COBISS.SI-ID 16883793

3. BAN, Maša     Sankcioniranje mladoletnih storilcev v kaznovalnem pravu : magistrsko diplomsko delo / avtorica Maša Ban. - Ljubljana : [M. Ban], 2019. - III, 53 f. ; 30 cm : Tabele

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109690. - Mentorica Katja Filipčič. - Bibliografija: str. 47-53. - Povzetek ; Abstract: Sanctioning of juvenile offenders in penal law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)

COBISS.SI-ID 16885841

4. BRIŠKI, Lora     Pravni položaj oškodovanca in trendi njegovega razvoja v teoriji in praksi : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Lora Briški. - Ljubljana : [L. Briški], 2019. - 43 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109694. - Mentor Primož Gorkič. - Bibliografija: f. 39-43. - Povzetek ; Abstract: Legal position of the victim and trends of its development in theory and practice. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.1(043.2)

COBISS.SI-ID 16880721

5. CUKROV, Veronika     Zmožnosti artikulacije interesa kot predpostavka demokratične vladavine : pravnosociološka analiza : (magistrsko diplomsko delo) / Veronika Cukrov. - Ljubljana : [V. Cukrov], 2019. - 41 f. ; 31 cm

Mentor Tilen Štajnpihler Božič. - Bibliografija: f. 37-41. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34(043.2)

COBISS.SI-ID 16897105

6. FALETIČ, Polona     Primerjalnopravni vidik diskriminacije nosečnic na delovnem mestu : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Polona Faletič. - Ljubljana : [P. Faletič], 2019. - VI, 48 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109263. - Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: f. 43-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2-055.26(043.2)

COBISS.SI-ID 16881489

7. KMETIČ, Lenart     Pravno-ekonomska analiza prisilne poravnave na primeru družbe T - 2 d.o.o. : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Lenart Kmetič. - Ljubljana : [L. Kmetič], 2019. - VII, 85 f. : Ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109570. - Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: f. 71-75. - Povzetek ; Abstract: Legal and economic analysis of the compulsory settlement proceeding on the case of T - 2 d.o.o. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.736:330(043.2)

COBISS.SI-ID 16883025

8. KOGOJ, Patrik, 1992-     Odškodninska tožba zaradi kršitve konkurenčnega prava Evropske unije ali nacionalnega konkurenčnega prava po pravnomočni odločbi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Patrik Kogoj. - Ljubljana : [P. Kogoj], 2019. - 55 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109112. - Mentor Peter Grilc. - Bibliografija: f. 50-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7:339.13(043.2)

COBISS.SI-ID 16887121

9. MALI, Matic     Omejitve za spremembe načrta finančnega prestrukturiranja po potrjeni prisilni poravnavi : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Matic Mali. - Ljubljana : [M. Mali], 2019. - 53 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109572. - Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: f. 51-53. - Povzetek ; Abstract: Limitations on changing the financial restructuring plan after a compulsory composition was confirmed. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

336:347.739(043.2)

COBISS.SI-ID 16883281

10. MRZEL, Anže     Množična izdaja digitalnih žetonov : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Anže Mrzel. - Ljubljana : [A. Mrzel], 2019. - VI, 46 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109113. - Mentor Gregor Dugar. - Bibliografija: f. 44-46. - Povzetek ; Abstract: Initial coin offering. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.2)

COBISS.SI-ID 16886865

11. OBADIČ, Tjaša     Delovni čas v dobi informacijske tehnologije : (magistrsko diplomsko delo) / Tjaša Obadič. - Ljubljana : [T. Obadič], 2019. - VI, 48 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109569. - Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: f. 43-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2:331.31(043.2)

COBISS.SI-ID 16882257

12. PERKO, Urška, 1993-     Pravni položaj delavcev, napotenih v okviru čezmejnega opravljanja storitev znotraj EU : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Urška Perko. - Ljubljana : [U. Perko], 2019. - V, 46 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109316. - Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: f. 44-46. - Povzetek ; Abstract: Legal situation of workers, posted in the framework of the cross-border provision of services in the EU. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2(043.2)

COBISS.SI-ID 16881233

13. POLAK, Lea, 1992-     Kršitev obveznosti zagotavljanja varnih delovnih razmer kot razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Lea Polak. - Ljubljana : [L. Polak], 2019. - 53 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109563. - Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: f. 48-53. - Povzetek ; Abstract: Breach of ensuring health and safety regulations at work as a reason for an extraordinary termination of the employment contract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349(043.2)

COBISS.SI-ID 16881745

14. SCHULZ, Kristian     Upniška prisilna poravnava po ZFPPIPP : primer Avtotehna : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Kristian Schulz. - Ljubljana : [K. Schulz], 2019. - 60 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109693. - Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: f. 55-60. - Povzetek ; Abstract: Creditorsʼ compulsory settlement according to ZFPPIPP: case Avtotehna d.d. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.739(043.2)

COBISS.SI-ID 16883537

15. SKORJANC, Iana     Vročanje v pravdnem postopku - primerjalnopravni pogled : magistrsko diplomsko delo / avtorica Iana Skorjanc. - Ljubljana : [I. Skorjanc], 2019. - 54 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109475. - Mentorica Jerca Kramberger Škerl. - Bibliografija: f. 46-54. - Povzetek ; Abstract: Service of process - comparative legal view. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.2)

COBISS.SI-ID 16889937

16. SPREMO, Aleksandar, 1992-     Pravna sredstva zoper sodbo na podlagi priznanja krivde : magistrsko delo / Aleksandar Spremo. - Ljubljana : [A. Spremo], 2019. - VIII, 42 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109560. - Mentor Primož Gorkič. - Bibliografija: f. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.1(043.2)

COBISS.SI-ID 16886609

17. TURK, Nina, 1993-     Premoženjskopravne posledice sklenitve zakonske zveze in registrirane partnerske skupnosti v mednarodnem zasebnem pravu : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Nina Turk. - Ljubljana : [N. Turk], 2019. - VII, 58 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109265. - Mentorica Jerca Kramberger Škerl. - Bibliografija: f. 52-58. - Povzetek ; Abstract: Matrimonial property regimes and property consequences of registered partnerships in private international law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.2)

COBISS.SI-ID 16889681

18. URANKAR, Nejc     Pravo kot instrument za doseganje družbenih sprememb v kontekstu novih družbenih gibanj : magistrsko diplomsko delo / Nejc Urankar. - Ljubljana : [N. Urankar], 2019. - V, 55 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109576. - Mentor Tilen Štajnpihler Božič. - Bibliografija: f. 48-55. - Povzetek ; Summary: Law as an instrument of social change in the context of new social movements. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34:303.1(043.2)

COBISS.SI-ID 16886353

19. VRANIČAR, Maša     Osebni razgovor s prosilcem za mednarodno zaščito : magistrsko diplomsko delo / avtorica Maša Vraničar. - Ljubljana : [M. Vraničar], 2019. - IV, 47 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109099. - Mentor Saša Zagorc. - Bibliografija: str. 44-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341(043.2)

COBISS.SI-ID 16889169

20. ZORE, Nataša, 1992-     Lastninsko varstvo pravice do pokojnine : magistrsko diplomsko delo / Nataša Zore. - Ljubljana : [N. Zore], 2019. - 41 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109164. - Mentor Grega Strban. - Bibliografija: f. 38-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.3:368(043.2)

COBISS.SI-ID 16882513

21. ZOREC, Ana     Neupravičena obogatitev po rimskem in sodobnem slovenskem pravu : magistrsko diplomsko delo / Ana Zorec. - Ljubljana : [A. Zorec], 2019. - 51 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108770. - Mentor Marko Kambič. - Bibliografija: str. 49-51. - Povzetek ; Abstract: Unjust enrichment in Roman and Slovenian legal system. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34(091)(043.2)

COBISS.SI-ID 16889425

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115