ELSA

ELSA je apolitično, neprofitno, odprto, mednarodno in večjezično usmerjeno združenje, katerega namen je širše razumevanje kulturne raznolikosti njegovih članov, katerim je omogočeno  neposredno pridobivajo pomembne izkušnje na podlagi tujih pravnih sistemov in poslovnih praks. V kombinaciji z učnim načrtom Univerze ELSA pripravlja svoje člane na njihovo karierno prihodnost ter vstop v poklicno življenje s poudarkom na delu v mednarodnem okolju.

ELSA Ljubljana ponuja svojim članom različne akademske in strokovne dogodke in projekte, ki študentom prava in mladim pravnikom omogočajo pridobivanje novega znanja doma in v tujini, spoznavanje prava v praksi in povezovanje s študenti prava in mladimi pravniki na mednarodni ravni. Med drugim imajo člani možnost prijave na STEP prakse, kar jim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj pri različnih delodajalcih na pravnem področju v tujini. Skozi svoje delovanje se je po zaslugi študentov prava, ki so bili pripravljeni vložiti svoj trud, delo in čas, širila, razvijala in postala sinonim za združenje, katerega namen je ozaveščanje o pravičnem svetu, v katerem se spoštuje človekove pravice in kulturno raznolikost ter povezovanje študentov prava iz evropskih držav.

Kaj ELSA Ljubljana ponuja svojim članom:

 • mednarodna srečanja študentov prava,
 • Study visit,
 • poletne šole,
 • Moot court competitions,
 • STEP (Student Traineeship Exchange Programme),
 • konference, seminarje, okrogle mize z osebami, ki se poklicno ukvarjajo s pravom
 • ELSA DAY (okrogle mize, ogled filmov, diskusije …),
 • neformalno druženje s predstavniki odvetniških pisarn,
 • tradicionalni strokovni seminar v Zrečah,
 • udeležba na Dnevih pravnikov, na Dnevih civilnega prava, Dnevih mediacije
 • ogledi zaporov in drugih institucij,
 • ter druge aktivnosti.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115