Pravna klinika "Civilni sodni postopki v praksi"

Kaj je pravna klinika Civilni sodni postopki v praksi?

Pravna klinika Civilni sodni postopki v praksi je obštudijska dejavnost namenjena študentom Pravne fakultete v Ljubljani, v okviru katere boste študentje poglabljali teoretično ter pridobivali praktično znanje s področja civilnega procesnega prava. Klinika poteka v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in tako nadgrajuje večletno uspešno sodelovanje, ki je pred študijskim letom 2019/2020 potekalo v obliki obiskov študentov na sodiščih prve in druge stopnje. 

Namen pravne klinike 

 • seznanitev s civilnimi sodnimi postopki v praksi,
 • seznanitev z notranjim delovanjem in organizacijo sodišč,
 • poglobljena seznanitev s posameznimi procesnimi instituti,
 • pridobivanje veščin, potrebnih za izvajanje pravniškega poklica v praksi.

Kako poteka pravna klinika? 

Študenti se udeležijo predavanj v zimskem in poletnem semestru, ki jih izvedejo sodniki, ki vodijo civilne sodne postopke, strokovni sodelavci, ki sodelujejo pri njih, ter drugi strokovnjaki z izkušnjami s tega področja. Na predavanjih se študenti podrobneje seznanijo z izbranimi vidiki civilnih sodnih postopkov v praksi ter izbranimi aktualnimi praktičnimi in teoretičnimi vprašanji s tega področja. 

Praktično delo študenti opravljajo pod nadzorom pedagoškega mentorja in zunanjih strokovnjakov na področju civilnega procesnega prava. Udeleženci klinike se bodo udeležili obravnav in/ali sej v različnih sodnih postopkih ter sodelovali pri posameznih procesnih dejanjih in opravilih znotraj teh. V okviru praktičnega dela na sodiščih se študenti seznanijo s potekom sojenja v civilnih sodnih postopkih, načinom študija sodnega spisa, ter pripravijo pisni osnutek rešitev pravnih problemov v obravnavanih sodnih postopkih.

Predvideni študijski rezultati

 • priprava pisnih osnutkov rešitev pravnih problemov v obravnavanih sodnih postopkih,
 • pridobitev znanj in kompetenc, koristnih za bodoče strokovno delo na področju civilnega prava, 
 • boljše razumevanje ključnih institutov civilnega procesnega prava in problemov do katerih prihaja v praksi.

Kdo se lahko prijavi?

 • študentje, vpisani v 3. letnik I. stopnje,
 • študentje, vpisani v 4. letnik I. stopnje,
 • študentje, vpisani na II. Stopnjo in
 • absolventi.

Informacije

Za vsa dodatna vprašanja pišite na neza.pogorelcnik@pf.uni-lj.si ali filip.dougan@pf.uni-lj.si.  

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115