Pravna klinika "Pravo v športu"Pravna klinika »Pravo v športu« je namenjena študentkam in študentom Pravne fakultete, da se seznanijo s sorazmerno novim pravnim področjem, ki dobiva vse večjo težo v družbi. Želimo, da bi študentje pridobili dodatno znanje, ki bi jim bilo v pomoč pri nadaljnjem udejstvovanju pri lastnem poklicu ali pa pri interesnih dejavnostih.

Kako poteka pravna klinika »Pravo v športu«?

Pravna klinika je pod mentorstvom doc. dr. Saša Zagorca organizirana s strani študentskih koordinatorjev in poteka tako, da se v roku enega tedna zvrstijo predavanja uveljavljenih strokovnjakov s področja prava in športa. Teme predavanj so izbrane tako, da se študentom predstavi čimširše področje prava v športu, s tem pa se imajo študentje možnost seznaniti s pravnim področjem, ki ga sicer ni v študijskem načrtu. 

Čimveč udeležencem pravne klinike želimo po zaključenem sklopu predavanj omogočiti tudi udejstvovanje v praksi na področju prava in športa.  Izbrani študentje opravljajo prakso v športnih organizacijah, kjer se imajo možnost seznaniti s tekočimi pravnimi zadevami na katere naletijo športne organizacije pri opravljanju svoje dejavnosti ter s tem poglobijo svoje znanje, pridobljeno tekom predavanj pravne klinike. Dosedaj so študentje opravljali prakso na Nogometni zvezi Slovenije in Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez, organizatorji pa si prizadevajo, da bi se v prihodnosti študentom ponudila možnost opravljanja prakse tudi v drugih športnih organizacijah.

Pravna klinika je bila prvič izvedena v študijskem letu 2011/2012. V študijskem ldijskem letu 2013/2014 pa je bila izvedena že III. Pravna klinika »Pravo v športu«, v okviru katere so kot predavatelji sodelovali: doc. dr. Klemen Podobnik (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani), prof. dr. Peter Grilc (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani), Aleš Zavrl (Nogometna zveza Slovenije), prof. dr. Saša Zagorc (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani), Siniša Mitrović (davčni svetovalec), Blaž Bolcar (Sportelement, Odvetniška pisarna Bolcar), dr. Marko Ilešič (Sodišče Evropske Unije), mag. Jure Levovnik (odvetniška pisarna Jadek in Pensa) in dr. Vesna Bergant Rakočevič (sodnica Višjega sodišča v Ljubljani).

Dolgoročni cilj pravne klinike »Pravo v  športu« je, da bi klinika postala redna obštudijska dejavnost na Pravni fakulteti v Ljubljani in tudi širše, z namenom, da bomo dvignili tudi raven športnega organiziranja in udejstvovanja.

K udeležbi na pravni kliniki »Pravo v športu« ponovno vabljeni v študijskem letu 2014/2015. Kot po navadi začnemo decembra z uvodnim predavanjem dr. Marka Ilešiča, ki mu letos sledi novost klinike – okrogla miza na temo športnikovih pravic, sledi osrednji dogodek v mesecu februarju ter zaključek s predavanjem v marcu.

Za informacije in vsa dodatna vprašanja pišite na:  pravo.v.sportu@gmail.com ali sasa.zagorc@pf.uni-lj.si
Facebook: https://www.facebook.com/PravnaKlinikaPravoVSportu

 

Izjavi udeležencev pravne klinike »Pravo v športu«:

''Tekom preteklega študijskega leta sem se udeležil pravne klinike z namenom, da bi se podrobneje seznanil z vlogo prava v športu. Poučna tedenska izkušnja je presegla vsa moja pričakovanja – gostujoči profesorji ter predavatelji iz različnih športno-pravnih panog so omogočili celovit vpogled v vlogo različnih pravnih panog v športu. Obisk pravne klinike bi priporočil vsem študentom prava, tako tistim, ki so se s športom ukvarjali na višji ravni, kot tudi rekreativnim ljubiteljem. Gre za prijetno izkušnjo, ki bo gotovo nagradila vsakega obiskujočega z znanjem in novimi poznanstvi.''
Filip

"Šport je že od nekdaj moja velika strast in zaradi vseh tekem, ki si jih enostavno moram ogledati, pogosto postavim študijske obveznosti na stranski tir. Ob tem sem pogosto pomislila na to, kako super bi bilo, če bi si lahko poklicno kariero ustvarila na področju športa. Ko sem prejela povabilo na delavnico Pravna klinika: Pravo v športu, se nisem obotavljala s prijavo. Na teh predavanjih pa sem kasneje spoznala, da se pravo in šport prepletata na več področjih, kot sem pričakovala – pri protidopinških postopkih, na področju pravnih oblik športnega organiziranja, davkih, licencah, športnih arbitražah ipd. Predavanja so minila v sproščenem vzdušju, izvedeli smo veliko novih stvari, vsi predavatelji so potrpežljivo odgovarjali na naša številna vprašanja. Je pa res, da je pravo na področju športa v Sloveniji zaenkrat še zelo slabo razvito – kar pa za udeležence Pravne klinike ni nujno slabo, saj smo pridobili o tem področju veliko znanja in tako lahko pomembno pripomoremo k razvoju tega področja. Zatorej se bom Pravne klinike zagotovo udeležila tudi letos."
Katja

 


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115