Pravna klinika "Pravo v športu"Splošno

Pravna klinika »Pravo v športu« je tematsko usmerjena obštudijska dejavnost, namenjena vsem študentom Univerze v Ljubljani. Cilj teoretičnega dela izobraževanja je pridobitev novih znanj in kompetenc s področja prava v športu, praktični del pa je namenjen pridobivanju delovnih izkušenj in poglabljanju teoretičnega znanja v obliki prakse pri različnih športnih organizacijah. Klinika poteka pod mentorstvom prof. dr. Saša Zagorca ob pomoči študentskih koordinatorjev, v sodelovanju z nekaterimi zunanjimi organizacijami, ki omogočajo opravljanje prakse.

Pravna fakulteta je akreditirala pravno kliniko »Pravo v športu« kot obštudijsko dejavnost, zato bo delo pri uspešno zaključeni pravni kliniki v študijskem letu 2019/20 ponovno ovrednoteno s 4 ECTS ali zapisano kot priloga k diplomi.

Namen

Namen izvajanja klinike je omogočiti boljši vpogled v pravila in dileme pravnega področja, ki v družbi pridobiva vse večjo težo. Preko novega teoretičnega znanja študentom in ostalim udeležencem predstaviti probleme, s katerimi se sooča praksa, trkom splošnih pravnih pravil s specifiko športnih norm ter iskati boljše rešitve za prihodnost.

Ob ustanovitvi pravne klinike »Pravo v športu« v študijskem letu 2011/12 si je takratna ekipa postavila dva dolgoročna cilja. Prvi je bil vzpostavitev klinike kot redne obštudijske dejavnosti na Pravni fakulteti v Ljubljani. Do danes, ko pravno kliniko organiziramo že IX leto in ko zanimanje za to področje raste, lahko rečemo, da je ta cilj uspešno dosežen. Še vedno pa ostaja drugi, širši cilj. To je dvig ravni športnega organiziranja in udejstvovanja.

Kdo se lahko prijavi

»Pravo v športu« je namenjeno vsem študentom univerze v Ljubljani. Obisk predavanj ni omejen zgolj na študente Pravne fakultete. Zaželeno je osnovno poznavanje tematike s kateregakoli vidika (pravnega, športnega, ekonomskega).

Pri prijavah študentov Pravne fakultete v Ljubljani bodo imeli prednost študenti višjih letnikov in študenti, ki se bodo udeležili uvodnega predavanja.

Izvedba klinike v letu 2019/2020

K udeležbi na pravni kliniki »Pravo v športu« ponovno vabljeni v študijskem letu 2019/20. Kot že tradicionalno, začnemo decembra z uvodnim predavanjem dr. Marka Ilešiča, sodnika Sodišča Evropske unije. Osrednji dogodek sledi v začetku meseca februarja 2019, ko se bodo zvrstila vsa predavanja. Za zaključek klinike štejejo uspešno opravljene prakse in oddaja poročil. Vmes, pa vas vabimo tudi na okroglo mizo, ki bo predvidoma marca.

Za informacije in vsa dodatna vprašanja pišite na:  pravo.v.sportu@gmail.com ali sasa.zagorc@pf.uni-lj.si,  na Facebook strani: https://www.facebook.com/PravnaKlinikaPravoVSportu. Ali nam sledite na Instagramu: @pravovsportu

Organizacija

Mentor in soustanovitelj pravne klinike je prof. dr. Saša Zagorc, sicer športni navdušenec in član delovnih teles na NZS in UEFA.

Študentski koordinatorki v študijskem letu 2019/2020 sta Kristina Jan in Urša Pirc.


Galerija