Pravne klinike

Praktično izobraževanje (praksa) ni del študijskega programa Pravo, ne na prvi in tudi ne na drugi stopnji. Vendar pa Pravna fakulteta tradicionalno omogoča študentom opravljanje praktičnega dela v t.i. pravnih klinikah, ki so akreditirane kot obštudijska dejavnost s 4 ECTS in s katerimi lahko študent v okviru 5% zunanje izbirnosti nadomesti izbirne predmete.

Pravne klinike praviloma potekajo kot t.i. external house klinike, kjer študenti najprej na seminarjih na fakulteti poglobijo svoje znanje z določenega področja, zatem pa so razporejeni k mentorskim organizacijam, pri katerih opravljajo praktično strokovno delo. Pravna fakulteta sodeluje z mentorskimi organizacijami in strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva (nevladne organizacije, inštituti, svetovalci za begunce, odvetniki) ter javnega sektorja (Varuh za človekove pravice, sodišča, ministrstva). Na ta način pridobijo študenti poleg novih teoretičnih znanj predvsem praktična znanja in veščine ter vpogled v delo bodočih delodajalcev.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115