Pravna klinika za varstvo okolja

Kaj je pravna klinika za varstvo okolja?
Pravna klinika za varstvo okolja je obštudijska dejavnost namenjena študentom Pravne fakultete v Ljubljani, v okviru katere boste študentje poglabljali teoretično ter pridobivali praktično znanje s področja varstva okolja tako na področju domačega, evropskega kot tudi mednarodnega prava. Klinika poteka v sodelovanju med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC, Katedro za mednarodno pravo in Inštitutom za javno upravo pri PF v Ljubljani že od študijskega leta 2012/2013.

Namen pravne klinike za varstvo okolja
V Sloveniji se soočamo z maloštevilno sodno prakso na področju varstva okolja, čeprav je problemov veliko. Nevladne organizacije, ki se z njimi ukvarjajo, praviloma pristopajo k reševanju aktivistično ali preko medijev. Za učinkovito varstvo okolja bi bilo treba ob tem uporabiti še zakonite pravne mehanizme, ki pa praviloma ostajajo neizkoriščeni. Obstoječe stanje je v veliki meri posledica premajhnega zanimanja in usposobljenosti pravnikov za to področje. Varstvo okolja je kompleksno in glede na obseg domačih predpisov, uredb in direktiv EU in mednarodnih pogodb zahtevno področje. Pri tem se varstvo okolja glede na svojo naravo ne omejuje v nacionalni okvir, temveč je njegova narava tudi izrazito mednarodna. 

Namen klinike je poglobiti vaše znanje na področju varstva okolja, kakor tudi povečati vaše sposobnosti za praktično delo z željo, da se morda navdušite tudi za nadaljnje delo  na področju pravnega varstva okolja.

Rezultati dela klinike v študijskem letu 2015/2016 – Obravnavana tema: Pravno varstvo velikih zveri

Rezultati dela klinike v študijskem letu 2014/2015 – Obravnavani temi:  Pravno varstvo volkov v Sloveniji in Pravica do čiste pitne vode

Rezultati dela klinike v študijskem letu 2013/2014 – Obravnavana tema: Onesnaženost zraka s PM10

Rezultati dela klinike v študijskem letu 2012/2013 – Obravnavana tema: Pravno varstvo volkov v Sloveniji

 
 Kako poteka pravna klinika za varstvo okolja?

Študentje se najprej udeležijo uvodnega seminarja, kjer se seznanijo z izbranimi temami s področja pravnega varstva okolja, potekom dela v praksi in delom okoljskih nevladnih organizacij. Predavatelji so strokovnjaki s Katedre za mednarodno pravo, Inštituta za javno upravo in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC.

Praktični del poteka v treh oblikah:

 •  kot skupinsko delo na izbrani aktualni temi pod vodstvom mentoric klinike;
 •  kot poglobljeno samostojno delo na problematičnih vidikih, povezanih z izbrano temo
 •  po izbiri (po predhodnem dogovoru s študentom) pa tudi kot:

              - praktično svetovanje pri konkretnih okoljevarstvenih vprašanjih pod mentorstvom pri PIC angažiranje pri delu
              - izbranih okoljskih nevladnih organizacij po predhodnem dogovoru

Nova spoznanja, izkušnje in vprašanja si izmenjujemo na rednih srečanjih v obsegu 2 šolskih ur na štirinajst dni. Klinika potekala od oktobra do konca aprila. Od sodelujočega študenta se pričakuje sodelovanje v obsegu 120ih šolskih ur, pri čemer okoli 30 ur študent po lastni izbiri opravi kot samostojen prispevek k izbrani tematiki bodisi kot delo na drugi okoljevarstveni temi pri izbrani okoljski nevladni organizaciji. Sodelovanje v pravni kliniki za varstvo okolja ni priznano kot izpolnitev študijskih obveznosti, gre za obštudijsko dejavnost, ki ponuja bogate izkušnje in vpogled v praktično delo.

 Kaj študentje prava s sodelovanjem pridobijo?

 •  nova teoretična znanja s področja pravnega varstva okolja;
 •  vpogled v dejanske aktivnosti s področja pravnega varstva okolja;
 •  stik z okoljskimi nevladnimi organizacijami;
 •  zavest o večji družbeni in okoljski odgovornosti pravnikov;
 •  potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. 

Kdo se lahko prijavi?

 • vpisani v 4. letnik I. stopnje,
 • vpisani v II. Stopnjo in
 • absolventi

Informacije
Za vsa dodatna vprašanja pišite na opk@pf.uni-lj.si.

  

 

 


 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115