Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijoPravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo
deluje kot obštudijska dejavnost, namenjena študentkam in študentom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Namen delovanja svetovalnice je prispevati k razvoju prava varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakosti, in sicer s krepitvijo znanja in pridobivanjem praktičnih izkušenj študentk in študentov na tem pravnem področju. 

Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo se prvič izvaja v študijskim letu 2017/18, a gre za vsebinsko razširjeno nadaljevanje že uveljavljane obštudijske dejavnosti, Pravne svetovalnice LGBT, ki se na fakulteti kontinuirano izvaja že od študijskega leta 2014/15. Več o preteklih aktivnostih Pravne svetovalnice LGBT si lahko ogledate v zavihku »Pravna svetovalnica LGBT«. 

Delo Pravne svetovalnice za varstvo pred diskriminacijo poteka pod vodstvom pedagoškega mentorja, doc. dr. Tilna Štajnpihlerja Božiča, ob sodelovanju as. dr. Mojce Zadravec in as. Luke Mišiča

Ker je Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo tudi uradno potrjena (akreditirana) kot obštudijska dejavnost pri Univerzi v Ljubljani, je sodelovanje za študente in študentke ovrednoteno s 4 ECTS. 

Učni načrt Pravne svetovalnice za varstvo pred diskriminacijo si lahko ogledate v pripetem dokumentu, pogoje za sodelovanje, postopek prijave in izbire in študentk in študentov pa v zavihku »Vabilo k sodelovanju«. 

 Za dodatne informacije in vprašanja pišite na: tilen.stajnpihler@pf.uni-lj.si.