Strokovna ekskurzija študentov na Dunaj 2015

Od četrtka 26.11.2015 do sobote 28.11.2015 je potekala že peta strokovna ekskurzija na Dunaj pod vodstvom doc. dr. Vasilke Sancin ob pomoči as. Tine Korošec, ki so se je udeležili študentje, ki obiskujejo predmet Diplomatsko in konzularno pravo ter tuji Erasmus in drugi študentje na izmenjavi, ki obiskujejo predmet Diplomatic and Consular Law. Strokovni program se je v četrtek začel z obiskom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), kjer so nam predstavili delovanje organizacije in problematiko trgovine z ljudmi. Pri obravnavanju tematike trgovine z ljudmi so bila izpostavljena vprašanja človekovih pravic, predstavljene razlike med tihotapljenjem ljudi in trgovino z ljudmi v kontekstu aktualne migrantske krize ter osvetljen problem pomanjkanja učinkovitega pregona kaznivih dejanj, povezanih s temi vprašanji. V okviru obiska OVSE smo se udeležili izjemno zanimivega zasedanja Stalnega sveta OVSE, ki je obravnaval poročilo Predstavnice za svobodo medijev (OSCE Representative on Freedom of the Media), Dunje Mijatović. Veleposlanik in stalni predstavnik Andrej Benedejčič nam je predstavil delo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju in poudaril interesna področja, kjer je Slovenija še posebej aktivna. Sledil je obisk Pravne fakultete na Dunaju, kjer nam je mag. Nina Radovic predstavila raziskovalno delo in projekte Ludwig Boltzmann inštituta za človekove pravice. Med njimi še posebej Straniak akademijo za demokracijo in človekove pravice, ki poteka vsako leto septembra v Črni gori. Zadnja točka strokovnega dela programa za četrtek je bil obisk Odvetniške pisarne Schoenherr na Dunaju, kjer so nam predstavili uspešno zgodovino pisarne, nas popeljali po prostorih njihove zgradbe na Dunaju ter nam približali razgibano delo pri njih zaposlenih odvetnikov.

S slovenskim veleposlanikom na Dunaju v prostorih OVSE


V petek smo najprej obiskali Diplomatsko akademijo na Dunaju, kjer nas je direktor akademije, veleposlanik Hans Winkler, popeljal v samo zgodovino akademije, ki jo je ustanovila že Marija Terezija ter predstavil študijske programe akademije ter možnosti, ki jih ti programi nudijo pri iskanju zaposlitev v mednarodnih organizacijah in drugje v mednarodnem okolju. Preostali del petka je bil namenjen seznanitvi z delom sistema Združenih narodov. Po vodenem ogledu sedeža Združenih narodov na Dunaju so sledile zanimive predstavitve in predavanja. Predstavnik Pisarne Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) je govoril o pomenu celostnega pristopa k problematiki trgovine z drogami in o načinih boja proti tovrstnemu kriminalu. Predstavnica Komisije OZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) se je osredotočila na delo Komisije v zvezi z novimi oblikami sklepanja poslov. Predstavnica Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je predstavila strukturo organizacije in področje delovanja agencije s poudarkom na uporabi jedrske energije v miroljubne namene. Razprava s študenti se je osredotočila zlasti na varnostne vidike jedrske katastrofe v elektrarni Fukušima-Daiči na Japonskem leta 2011. Nazadnje je predstavnik Urada ZN za vesolje (UNOOSA) podrobneje predstavil vedno bolj aktualna vprašanja vesoljskega prava, ki so zaradi pomanjkanja regulacije v praksi odprta pragmatični razlagi držav.

Pred sedežem OZN na Dunaju

Ekskurzija je študentom omogočila vpogled v delo obiskanih mednarodnih organizacij in svetovno priznanih izobraževalnih ter raziskovalnih institucij na Dunaju, jih seznanila z delom diplomata v praksi in poglobila njihovo razumevanje mednarodnega prava v kontekstu najbolj perečih problemov mednarodne politike.

Strnjeni vtisi slovenskih študentov

»Zelo so me navdušili ogledi institucij, ki jih sicer morda ne bi nikoli obiskal. Veliko sem izvedel o njihovem delu in zgodovini, še posebej mi je bil všeč obisk zasedanja stalnega sveta OVSE, kar je bila zelo dobra poživitev programa. Predavanja so bila zanimiva in raznolika; prijetno je bilo poslušati o temah, o katerih na fakulteti ne bi toliko izvedeli, npr. predstavitev Urada Združenih narodov za droge in kriminal ter Urada Združenih narodov za vesoljske zadeve. Ekskurzijo priporočam vsem, tudi sam bi šel z veseljem še enkrat!« Blaž Slavec

»Ekskurzija na Dunaj mi je bila zelo všeč, predavanja so bila zanimiva in predvsem mi je všeč, da organizacije, o katerih se učimo skozi vsa leta študija, tudi vidimo in si tako laže predstavljamo, kako poteka delo v njih ter tako dobimo predstavo o njihovih razsežnostih. Poleg tega se mi zdi zelo pomemben del ekskurzij tudi spoznavanje študentov, saj tega na samem faksu po mojem mnenju primanjkuje, vzdušje na ekskurziji je bilo zelo sproščeno in vsakomur bi priporočila, da se je v prihodnje udeleži.« Nina Počivalšek

»Ekskurzija mi je bila zelo zanimiva, predvsem pa poučna, prav tako pa je bila dobro zasnovana, tako kar se tiče ogledov kot tudi same organizacije izleta. Hostel je bil odličen. Vzdušje je bilo super. Predvsem je to dobra priložnost, da bolje spoznaš sošolce, in pa tudi tuje študente na izmenjavi,s katerimi redko prihajamo v stik. Najboljše predavanje zame je bilo na sedežu OZN, o Agenciji za jedrsko energijo. Vsakomur, ki se bo odločil za izbiro predmeta Diplomatsko in konzularno pravo, bom ekskurzijo toplo priporočila.« Liza Mraz

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115