Strokovna ekskurzija študentov v Strasbourg 2013

Petnajsta zaporedna ekskurzija študentov Evropskega prava človekovih pravic v Strasbourg, ki je potekala od 5. do 7. marca 2013, se je začela že na avtobusu, kjer je kolegica Ajda Vodnjov predstavila primer, glede katerega je bila naslednji dan razpisana javna obravnava na ESČP - O’Keeffe v. Ireland (št. pritožbe 35810/09). Že iz njene predstavitve je bilo jasno, da gre za zelo zanimiv primer, in sicer ne samo zaradi tega, ker obravnava več kot 40 let stare spolne zlorabe v eni od irskih katoliških šol, temveč tudi zato, ker odpira mnoga zanimiva pravna vprašanja o razmerju med odgovornostjo staršev, šole, cerkve in države za kršitve človekovih pravic. Po irski ustavni ureditvi država sicer financira šolstvo in ima pravico nadzirati kakovost šolskega pouka, ki pa je v skladu z načeloma subsidiarnosti in avtonomije v rokah cerkvenih oblasti; medtem ko je po EKČP država odgovorna za varstvo človekovih pravic in ima tudi pozitivne obveznosti, ki naj preprečijo, da bi kdorkoli kršil konvencijske pravice. 

Študentje so šli na pot oboroženi s poznavanjem nekaterih ključnih sodb ESČP (primeri Broniowski, Rehbock, Matko, Gäfgen, Jalloh, Soering, Blečić, Dickson, Sejdić in Finci ter O’Keefee). Tudi izbor filmov, ki smo si jih ogledali po poti, je bil povezan s tematiko, pomembno za varstvo človekovih pravic. 

V Strasbourgu smo bili nastanjeni v Hotelu Adagio Access Strasbourg Petite France, ki ga lahko zaradi cen, kakovosti uslug in lokacije nedaleč od centra mesta priporočimo vsem, ki se bodo kdaj odpravljali v Strasbourg. 

Javna obravnava pred velikim senatom ESČP, katere posnetek si lahko ogledate na domačih straneh ESČP (http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Multimedia/Webcasts+of+public+hearings/) je ponudila dinamičen dialog med odvetniki pritožnice in tožene države ter evropskimi sodniki, o nekaterih vidikih tega dialoga, zlasti v zvezi z vprašanjem vzročne zveze, pa nam je spregovoril tudi evropski sodnik dr. Boštjan M. Zupančič. 

Po javni obravnavi smo se sestali z evropsko sodnico dr. Mirjano Lazarovo Trajkovsko, ki je doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani na temo pilotnih sodb ESČP. Sodnica nam je med drugim pripovedovala o tem, da na ESČP ocenjujejo sodbo Lukenda v. Slovenija kot primer dobre implementacije sodbe ESČP s spremembo nacionalne zakonodaje in sodne prakse. 

Potem ko smo si ogledali Palačo Sveta Evrope, so nam trije sogovorniki, veleposlanik Slovenije pri Svetu Evrope g. Damjan Bergant, g. Matjaž Gruden iz kabineta generalnega sekretarja Sveta Evrope (ki je ponosen, da je diplomiral na naši fakulteti) in Katarina Nedeljković iz oddelka za spremljanje izvrševanja sodb ESČP, razgrnili bogastvo delovanja razvejane institucionalne strukture Sveta Evrope. Prvi nam je predstavil med drugim tudi možnosti zaposlovanja in opravljanja prakse v okviru Sveta Evrope in ESČP in s pripravami na obeležitev dvajsetletnice sprejema Slovenije v Svet Evrope, drugi nas je seznanil z razvojem Sveta Evrope in njegovim sodelovanjem z Evropsko unijo ter odgovarjal na kritična vprašanja o razlogih in ozadju sprejemanja stališče organov Sveta Evrope, tretja pa nam je predstavila zahtevnost spremljanja izvrševanja sodb ESČP, še zlasti tistih, ki terjajo spremembe normativne ureditve v obsojeni državi članici. Koristne informacije o praksi v institucijah Sveta Evrope nam je dal tudi nekdanji študent naše fakultete Nejc Končan, ki je pred kratkim začel prakso na ESČP. Zelo koristna je bila tudi udeležba mag. Nejca Brezovarja, doktorskega študenta na naši fakkulteti, kot dobrega poznavalca Strasbourga in Sveta Evrope. 

Zadnji dan je bil namenjen srečanju s sodnikom dr. Boštjanom M. Zupančičem, ki je govoril o nastanku, delovanju in krizi ESČP ter prizadevanjih evropskih sodnikov, da ne zapadejo precej razširjenemu pravnemu formalizmu, značilnem za sodno prakso mnogih evropskih držav. O nekaterih njegovih provokativnih tezah smo diskutirali še med 12-urno vožnjo proti domu. Sodnik nam je predal tudi zasnovo študije o kontinentalnem pravnem formalizmu »On the »Essence« of Human Rights«, ki jo lahko dobite pri podpisanemu. 

Celotno logistiko ekskurzije je zelo uspešno vodila kolegica Jasmina Čuk, zahvala za pomoč pa gre vsem našim sogovornikom v Strasbourgu in Hasniji Grosic Kovačevič s slovenskega diplomatskega predstavništva ter Barbari Šefman in drugim, ki so prispevali priložnostna darila za predavatelje. Na fotografiji so udeleženci ekskurzije na stopnišču pred Palačo človekovih pravic v Strasbourgu, v kateri zaseda ESČP.