Vabilo k sodelovanju

Upravnosodna klinika je obštudijska dejavnost v obliki pravne klinike, namenjena študentom 4. letnika prve stopnje (ali absolventom) in študentom magistrskega študija programa Pravo. Njen namen je ponuditi študentom nadgraditev znanja in razširitev poznavanja ene najobširnejših pravnih panog – upravnega materialnega in procesnega prava. Klinika študentom omogoča vpogled v prepletenost upravnega prava s pravom Evropske Unije, ki je na tem področju še posebej izrazita.

Klinika poteka v dveh delih. Prvi, teoretični del, je izveden v zimskem semestru, na njem se študenti udeležujejo predavanj, ki jih izvajajo ugledni strokovnjaki s področja upravnega procesnega prava. Med vabljenimi predavatelji so sodniki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sodniki Upravnega sodišča Republike Slovenije in uveljavljeni odvetniki. Predavanja študentom omogočajo seznanitev z najaktualnejšimi problemi upravnega prava in sodnega nadzora nad upravo. V drugem delu se izvaja praktično usposabljanje študentov pod nadzorom zunanjih mentorjev. Študentom je dana možnost sodelovanja s sodniki na Upravnem sodišču Republike Slovenije, v okviru česar se lahko seznanijo z vsemi vrstami zadev, o katerih to sodišče odloča, delo z mentorjem pa vključuje tudi pregledovanje spisov in pisanje osnutkov sodnih odločb.

Ker gre za akreditirano obštudijsko dejavnost, je sodelovanje na tej pravni kliniki nagrajeno s 4 ECTS točkami, študenti pa bodo poleg tega pridobili še številne druge spretnosti, ki so bistvenega pomena za uspešno pravniško kariero, kot so:

  • sposobnost pravniške argumentacije,
  • poglobljeno poznavanje upravnega prava in postopka,
  • poznavanje vsebine in oblike sodnih spisov,
  • seznanitev z organizacijo in načinom dela upravnega sodstva,
  • navezava stikov s številnimi pravnimi strokovnjaki s tega področja.

Učni načrt je na voljo v priponki.

INFORMACIJE:

Za vsa dodatna vprašanja pišite na bruna.zuber@pf.uni-lj.si.


Datoteke
acrobatUčni načrt (809.32 KB)