B1 Upravno procesno pravo - tutorstvo 28. 11. 2017

Na naslednjem tutorstvu pri predmetu B1 Upravno procesno pravo, ki bo potekalo v torek, 28.11.2017, v seminarju 4, od 15. do 16. ure (začnete točno ob 15. uri!!!), bomo obravnavali komuniciranje med organi in strankami, vročanje, roke in vrnitev v prejšnje stanje.
 
Za pripravo na tutorstvo si preberite relevantna poglavja v knjigi in sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 63/2012 z dne 5.12.2012 ter načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča z dne 14.1.2015.
 
Preberite si prosim tudi člene 63-109 v ZUP.
 
Lepo vabljeni!
 
Katja Štemberger,
 
tutorka pri predmetu B1 Upravno procesno pravo