B1 Upravno procesno pravo vaje za 4. skupino - 20. 11. 2018

Zaradi zasedenosti predavalnice, bodo vaje iz Upravnega procesnega prava za 4. skupino, ki se običajno pričenjajo ob 15. uri, v torek, 20. 11. 2018, odpadle. Študentke in študenti naj se pridružijo vajam eni izmed ostalih skupin.

Iz tega razloga se tudi predstavitve na temo stranske udeležbe v inšpekcijskem postopku v posameznih skupinah, ki so bile predvidene za 19. 11. in 20. 11. 2018, ne bodo izvajale v prihodnjem tednu, temveč 26. 11. in 27. 11. 2018, ko bodo vaje zopet potekale kot običajno v štirih skupinah.