B1 Uvod v pravoznanstvo

UVOD V PRAVOZNANSTVO

RAZGLASITEV REZULTATOV PISNEGA DELA IZPITA

(junijski rok) 

 Razglasitve bodo potekale po naslednjem razporedu:

  •  od Stu do Ž v četrtek, 27. junija, ob 8.30.00, v seminarski sobi 5,
  •  od Mas do Slu v petek, 28. junija, ob 8.30, v seminarski sobi 5,
  •  od Gvo do Mar v ponedeljek, 1. julija, ob 8.30, v seminarski sobi 5,
  •  od A do Gr  v torek, 2. julija, ob 8.30, v seminarski sobi 5.

Če se Vam razglasitev prekriva s pisnim ali ustnim delom kakšnega drugega izpita, se na ustni zagovor zglasite po opravljenem pisnem ali ustnem delu tega izpita.