B1 Varstvo pravic v razmerju do javne oblasti

Študente prosim, da v času odpadlih predavanj zaradi virusa v času od 9. do 13. 3. pri predmetu Varstvo pravic v razmerju do javne oblasti študirate varstvo pravic v upravnem sporu v luči relevantnih določb Ustave Republike Slovenije in Zakona o upravnem sporu (NPB št. 5) (Ur. l. RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US, 109/12 in 10/17 – ZPP-E).

 

Vse dobro in lep pozdrav,

 

dr. Mitja Horvat