Civilno procesno pravo - predavanje in seminar

Gradivo za seminar (II. semester; 2017-18) je v fotokopirnici.
V prvem tednu II. semestra bo seminar tudi v terminu predavanj, torej v ponedeljek, 5. januar, začetek 13.15 (tema: sosporništvo) in v torek, 6. januar; začetek 8.30 (tema: stranska intervencija).
prof. dr. Aleš Galič