Katedra za mednarodno pravo vabi študente k prijavi na različna mednarodna tekmovanja povezana z mednarodnim pravom

Tekmovanje iz mednarodnega vesoljskega prava - vabilo k sodelovanju v ekipi PF

Študentke in študente 4. letnika prve stopnje, dodatnega leta in  2. stopnje vabimo k prijavi v ekipo PF za tekmovanje iz mednarodnega vesoljskega prava.



Tekmovanje iz mednarodnega okoljskega prava - vabilo k sodelovanju v ekipi PF

 
Študentke in študente 4. letnika prve stopnje, dodatnega leta in  2. stopnje vabimo k prijavi v ekipo PF za tekmovanje iz mednarodnega okoljskega prava. 


Tekmovanje iz mednarodnega humanitarnega prava - vabilo k sodelovanju v ekipi PF  

Študentke in študente 4. letnika prve stopnje, dodatnega leta in  2. stopnje vabimo k prijavi v ekipo PF za tekmovanje iz mednarodnega humanitarnega prava. 



Tekmovanje iz mednarodnega prava - vabilo k sodelovanju v ekipi PF

 
Študentke in študente z opravljenim izpitom iz Mednarodnega  prava vabimo k prijavi v ekipo PF.




Tekmovanje iz mednarodnega kazenskega prava - vabilo k sodelovanju v ekipi PF

 
Študentke in študente 4. letnika prve stopnje, dodatnega leta in  2. stopnje vabimo k prijavi v ekipo PF za tekmovanje iz mednarodnega kazenskega prava.


Tekmovanje iz mednarodnega humanitarnega, begunskega in kazenskega prava - vabilo k sodelovanju v ekipi PF 

Študentke in študente 4. letnika prve stopnje, dodatnega leta in  2. stopnje vabimo k prijavi v ekipo PF za tekmovanje iz mednarodnega humanitarnega, begunskega in kazenskega prava.



Tekmovanje iz mednarodne investicijske arbitraže - vabilo k sodelovanju v ekipi PF

Študentke in študente z opravljenim izpitom iz Mednarodnega  prava vabimo k prijavi v ekipo PF.