Kolokvij pri predmetu Ustavno pravo - izredni študenti

Kolokvij za izredne študente pri predmetu Ustavno pravo bo 15. 11. v času predavanj za izredne študente (predvidoma ob 18. uri v S5). 

Izredni študent se lahko sam odloči, ali se bo udeležil kolokvija za izredne študente ali za redne študente (ta bo predvidoma v začetku februarja), vendar se lahko udeleži le enega. Študentom, ki nameravajo izpit opravljati skupaj z rednimi študenti, predlagamo, da se udeležijo semestrskega kolokvija za redne študente. Študenti, ki želijo pristopiti k novembrskemu ali januarskemu izpitnemu roku, pa lahko kolokvij opravljajo že v novembrskem terminu.

V poštev pride snov iz knjige Grad, Kaučič in Zagorc: Ustavno pravo (2018) do konca VII. poglavja (do str. 466).

Prijave na kolokvije in izpite so obvezne (v roku do pet dni pred kolokvijem/izpitom preko ŠIS).