Ponovno opravljanje izpitov (izboljševanje ocene)

 
S 1. 10. 2017 se je začel uporabljati nov Študijski red UL, ki v 28. členu določa, pod kakšnimi pogoji lahko študent izboljšuje ocene. Dopolnjena in deloma spremenjena fakultetna pravila glede izboljševanja ocen so zato naslednja:

Študent 4. letnika in dodatnega leta lahko, na podlagi odobrene prošnje s strani prodekanje za študijske zadeve, izboljšuje ocene pri štirih predmetih. Izpite lahko enkrat ponavlja pred zaključkom študija (t. j. predno opravi zadnji izpit iz 4. letnika).

V primeru ponavljanja izpita velja višja ocena, v evidenci pa sta vpisani oceni obeh opravljanj.

Študent nima možnosti popravljanja pozitivne ocene pri izpitu, pri katerem je bil dvakrat ali večkrat neuspešen.