Semestrski kolokvij pri predmetu Ustavno pravo 2017/2018

Kolokvij za redne študente bo v petek, 9. 2. 2018. Kolokvija se udeležijo tudi izredni študentje, ki niso pristopili h kolokviju za izredne študente. V vsakem primeru pa se morate študentje na kolokvij prijaviti preko ŠIS. Študentje, ki ste kolokvij opravljali v prejšnjem študijskem letu, v letošnjem letu ne opravljate kolokvija.

Kolokvij bo potekal v MODRI predavalnici v treh skupinah glede na skupine pri vajah:

5. in 6. skupina ob 8.00,

3. in 4. skupina ob 10.00 in

1. in 2. skupina ob 12.00.

Ob 9h, 11h in 13h bomo tako nadaljevali z vajami za Ustavno pravo, ki bodo trajale 45 minut. Tema je Prepoved suženjstva (Čtivo: UPSUP - Drugi del. A.2. - ESČP, Rantsev proti Cipru in Rusiji).

Na kolokviju ne smete imeti s sabo nobenih pripomočkov razen pisala. Prinesti morate študentsko izkaznico s sliko in dodaten dokument, če študentska izkaznica nima slike.

Snov za kolokvij:

•         V knjigi Grad, Kaučič in Zagorc, Ustavno pravo: do konca dela o parlamentarni preiskavi (od začetka do str. 414)

•         V knjigi Zagorc in Bardutzky, Ustavno pravo skozi ustavnosodno presojo: Prvi del – Načela ustavnega prava (od začetka do str. 145).

 

doc. dr. Samo Bardutzky