Štipendijski in pripravniški program Sparkasse Banke

Štipendijski in pripravniški program Sparkasse Banke vam prinaša možnost:

·        nadgraditi znanje, pridobljeno v času študija,
·        pridobivanja pomembnih izkušenj mednarodnega študija na eni od najstarejših univerz v Avstriji,
·        kombiniranja študija s kvalitetno strokovno prakso ali usposabljanje v eni od najmodernejših bančnih ustanov na
          Avstrijskem Štajerskem,
·        razvoja in učenja v multikulturnem okolju.

Rok prijave: 7. 12. 2017