Test iz rimskega prava – izredni študij

Test (kolokvij) iz rimskega prava za izredne študente bo v sredo, 20. 12. 2017. Uro in prostor bomo objavili nekaj dni pred testom. Na test se je potrebno v sistemu ŠIS prijaviti! Izredni študenti, ki obiskujejo redna predavanja, se lahko udeležijo testa v terminu za redne študente (ki trenutno še ni določen). V tem primeru za njih veljajo posledice rezultata testa kot za redne (t.j. pozitivna ocena je pogoj za pristop na majski rok).