Uvod v pravoznanstvo – semestrski test za izredne študente

Izredni študenti bodo semestrski test lahko opravljali v terminu, ki je predviden za študente izrednega študija, ali v terminu, ki je predviden za študente rednega študija.

Snov, ki pride v poštev za semestrski test, je bila že napovedana (in je zdaj tudi dokončna). Gre za naslednje dele obvezne literature:

-          iz knjige Marijan Pavčnik, Teorija prava (2015 – peta, pregledana in dopolnjena izdaja): poglavja I (Uvod), II (Vrste in metode pravnih znanosti), III (pravo in država), IV (Pravno pravilo), V (Pravno razmerje) in VI (Normativni pravni akt) – (strani 27-226).

-          iz dela Miro Cerar, Aleš Novak, Marijan Pavčnik: Uvod v pravoznanstvo (2012): II. del (str. 25-89) in III. del (Nekaj temeljnih pogledov na pojem države) – točke 2 (posebej Platon, Hegel ne), 3, 4, 10, 11 in 12.

 

Termin, predviden za študente izrednega študija je petek, 8. december 2017, ob 13. uri. Test bo potekal v seminarski sobi 5.

V sredo, 6. decembra, bo organizirano ponavljanje pred izpitom, ki bo hkrati nadomeščanje predavanja, ki je zaradi bolezni odpadlo 3. novembra. Ponavljanje, ki bo organizirano kot odgovarjanje na vprašanja, ki so se porodila ob študiju, se bo pričelo ob 13. uri in bo potekalo v seminarski sobi 4.

 

                                                                                                                                                            Aleš Novak