Uvod v pravoznanstvo – vaje za VI. skupino

V skladu z dogovorom bodo vaje, ki so odpadle 1. novembra, nadomeščene v sredo, 8. novembra.

Nadomestne vaje se bodo pričele ob 13. uri v seminarski sobi 5 (v tem terminu bomo obravnavali gradivo št. III: Pravovarstvene odločbe; preberite tudi sodbo, ki je prav tako objavljena), in se nadaljevale ob 14. uri (z gradivom št. IV: Hierarhija pravnih aktov).

Termina ob 17. uri po dogovoru s študenti zato ne bo.