Zagovor magistrske diplomske naloge - Ester Privšek

Ime in priimek: Ester Privšek
datum zagovora: petek 3.4.2020 ob 13.30 uri 
prostor zagovora: https://zoom.us/j/473950901
mentor: prof. dr.Viktorija Žnidaršič Skubic
predsednik komisije: doc. dr. Gregor Dugar
naslov dela: Skupna oporoka v nemškem in slovenskem pravnem redu