Zagovor magistrske diplomske naloge - Kaja Batagelj

Ime in priimek študenta: Kaja Batagelj
Datum zagovora: Torek 28. novembra 2017
Ura in prostor zagovora: 11. uri na pravno-ekonomski katedri
Mentor: prof. dr. Marko Simoneti
Predsednik komisije: Prof. dr. Katarina Zajc
Naslov dela: PRIHODNOST POSLOVANJA BANK – TRETJI PONUDNIKI PLAČILNIH STORITEV