Obvestilo - Komisija za študentske zadeve


Študente obveščamo, da morajo vložiti prošnje:

- za podaljšanje absolventskega staža, do 15. 9. 2012;

- za izjemni vpis v višji letnik rednega študija, do 30. 9. 2012;

- za izjemni vpis v višji letnik izrednega študija, do 15. 10. 2012.

Prošnje je treba vložiti pisno na pripravljenih obrazcih in jih pravočasno oddati priporočeno po pošti.
Obrazci so dostopni na URL: http://www.pf.uni-lj.si/i-stopnja/redni-studij-7263/obrazci-11988/


Meta Ahtik,
predsednica Komisije za študentske zadeve