Veljavnost poročil z glavne obravnave pri KMP in KPP


Kazensko pravo in kazensko procesno pravo – veljavnost poročil z glavne obravnave


Zaradi številnih vprašanj glede veljavnosti poročil z glavne obravnave, oddanih v preteklih študijskih letih, Katedra za kazensko pravo študente obvešča, da bo v študijskem letu 2011/12 vsa uspešno opravljena poročila iz preteklih let štela kot veljavna (ponovno opravljanje poročil zaradi poteka časa torej ni potrebno).

Katedra za kazensko pravo