Zagovor magistrske diplomske naloge - Dominika Novina

Ime in priimek: Dominika Novina
študijski program Magistrski študijski program prava
datum zagovora: 3. 10. 2019
ura in prostor zagovora: ob 15 uri soba 111
mentor: izr. prof. dr. Vasilka Sancin
predsednik komisije: doc. dr. Maša Kovič Dine
naslov dela: Varstvo in kršitve pravic žensk s strani pripadnikov mirovnih operacij Organizacije združenih narodov