Podaljšanje ukrepov v zvezi s koronavirusom - dopolnjeno z dne 16. 04. 2020

Obvestilo z dne 16. aprila 2020

V skladu s priporočili UL se predavanja nadaljujejo in zaključijo s pomočjo spletnih aplikacij. Z njihovo pomočjo pa bodo izvedeni tudi ustni in pisni izpiti. Podrobnejša navodila izvedbe izpitov in dostopa do študijskega gradiva sprejmejo pristojni organi fakultete.

Sklep rektorja Covid-19 15. april 2020Obvestilo z dne 7. aprila 2020

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep.

Do vključno 30. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabi drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020. Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 30. 4. 2020.