Vpisi v višje letnike ali ponovni vpisi v študijskem letu 2020/21

Študente univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Prava, ki se nameravate v študijskem letu 2020/21 vpisati v višji ali ponovno v isti letnik obveščamo, da bomo na podlagi izpolnjene Ankete o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…) od 25. avgusta dalje, pričeli z odpiranjem vpisnih listov. Anketo izpolnite takrat, ko izpolnite pogoj za določen vpis (vpis v višji letnik ali ponovni vpis).

Po izpolnjeni anketi o nameravanem vpisu, vam bomo pripravili vpisni list. katerega boste
obojestransko natisnjenega in podpisanega poslali priporočeno najkasneje do 28. septembra 2020.

Opozarjamo, da študenti katerih vpisni listi ne bodo prispeli do 28. septembra 2020, ne bodo vpisani!