Podaljšanje roka za oddajanje prošenj, naslovljenih na Komisijo za študentske zadeve (izjemni vpis v višji letnik)

Študente obveščamo, da smo podaljšali rok za oddajo prošenj za izjemni vpis v višji letnik.: 24. 9. 2015

Prošnjo je potrebno izpolniti na predpisanem  fakultetnem obrazcu in jo (skupaj z indeksom in zahtevanimi dokazili!) pravočasno priporočeno poslati na naslov:

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Komisija za študentske zadeve
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

Obrazci so dostopni na spletni strani fakultete.