B2 Kazensko pravo in postopek- ogledi izpitov

Vpogledi v izpite pri predmetu B2 Kazensko pravo in postopek bodo potekali v času govorilnih ur, in sicer:

- 1. vprašanje pri prof. Ambrožu,

- 2. vprašanje pri prof. Filipčič,

- 3. in 4. vprašanje pri as. Hafnerju.