BII – MGP – sodelovanje na tekmovanju Willem C. Vis

Študente, ki sodelujejo na tekmovanju Willem C. Vis, nosilci predmeta Mednarodno gospodarsko pravo obveščamo, da se jim v primeru aktivne udeležbe na tekmovanju lahko prizna le en del izpita, in sicer del o CISG in mednarodni gospodarski arbitraži, o preostalih vsebinah pa morajo opravljati študijske obveznosti ter izpit.

 

prof. dr. Peter Grilc

prof. dr. Klemen Podobnik

prof. dr. Ana Vlahek