Dopolnitev informacije o razpisu za študijske izmenjave v okviru programa ERASMUS+ za študijsko leto 2017/18 in najava novega sestanka

Študente, ki jih zanima prijava na razpisu za študijske izmenjave v okviru programa ERASMUS+ za študijsko leto 2017/18, obveščamo, da smo na seznam tujih univerz, na katere se študentje naše fakultete lahko prijavijo, dodali novo univerzo z Nizozemske, in sicer Tilburg University.

Prav tako smo pred dnevi podaljšali bilateralni sporazum z Univerzo Humboldt v Berlinu, tako da so tudi za to univerzo prijave odprte.

Na spletni oglasni deski smo ob že prej objavljenem besedilu razpisa dodali nekaj pisnih vtisov študentov naše fakultete, ki so pravkar na Erasmusovi izmenjavi; v mednarodni pisarni pa so na voljo tiskane informativne brošure z vtisi študentov, ki so izmenjavo že zaključili.

PPT predstavitev, s pomočjo katere sta Erasmus koordinator in vodja mednarodne pisarne 28. 11. 2016 izvedla informativni sestanek in v kateri lahko najdete odgovor na kako dilemo, ki se vam poraja ob odločanju o prijavi, je prav tako na voljo na spletni oglasni deski.

Še zadnji informativni sestanek v zvezi s samim razpisom, pogoji in načinom prijave na razpis, možnostmi priznavanja  v tujini opravljenih obveznosti, ipd. bomo izvedli v ponedeljek, 19. decembra 2016, ob 14. uri v Seminarju 5. Na sestanek so še posebej toplo vabljeni tisti študentje, ki se niso mogli udeležiti sestanka konec novembra, pa tudi ostali, pri katerih so se od tedaj morda porodila nova vprašanja.