Erasmus+ Master Degree Loan

Centralna služba za mednarodno sodelovanje na Univerzi v Ljubljani nas je obvestila, da je v okviru programa Erasmus+ začela delovati shema Erasmus+ Master Degree Loan.

To je posojilna shema, ki v celoti poteka na ravni Evropske komisije in je na voljo posameznim študentom druge stopnje. Ti lahko v bankah, ki sodelujejo v shemi, pridobijo ustrezen kredit. Posojila so predmet internih pravil posamezne banke, ki posojila nudijo. Na seznamu ponudnic Erasmus+ master degree loan posojilne sheme je v tem trenutku nekaj bank (pet), ki so relevantne tudi za naše študente, razen turške.

Celoten seznam bank (kot tudi nekaj več informacij o sami shemi) je na voljo na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en

 Zainteresirani študenti se morajo z morebitnimi dodatnimi vprašanji obrniti neposredno na katero od sodelujočih bank.