Izpitni rok iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela (DR študij -3. stopnja) v mesecu maju 2017: v petek, 5. maja 2017 ob 8. uri

Izpitni rok iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela (doktorski  študij -3. stopnja) pri prof. dr. Pavčniku bo  v petek, 5. maja 2017 ob 8. uri, v kabinetu profesorja (4. nadstropje). Vljudno vas prosimo, da prijave z navedbo št. indeksa pošljete po elektronski pošti na naslov: referat.podiplomski@pf.uni-lj.si. Rok za prijavo je 3. maj 2017, do 9. ure.

Pred prijavo k izpitu iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela je potrebno referatu predložiti tudi potrdilo o pozitivno ocenjeni seminarski nalogi.