Izpitni rok za predmet Teorija prava in metodologija znanstvenega dela (DR študij -3. stopnja): torek, 14. marca 2017, ob 8. uri

Izpitni rok iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela (doktorski  študij -3. stopnja) pri prof. dr. Pavčniku bo v torek, 14. marca 2017, ob 8. uri. Vljudno vas prosimo, da prijave z navedbo št. indeksa pošljete po elektronski pošti na naslov: referat.podiplomski@pf.uni-lj.si. Rok za prijavo je 9. marec 2017.

Pred prijavo k izpitu iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela je potrebno referatu predložiti tudi potrdilo o pozitivno ocenjeni seminarski nalogi.