Izvajanje magistrskega programa Pravo (druga stopnja) v štud. letu 2016/17


V štud. letu 2016/17 bo fakulteta izvajala vse štiri usmeritvene module v celoti. Poleg usmeritvenega modula vpiše študent še dva izbirna predmeta; zaradi odsotnosti prof. Šugman Stubbs se predmet Pravo in psihologija ne bo izvajal. Kot izbirni predmet lahko študent vpiše tudi katerega od predmetov iz preostalih treh modulov.

 

S 1. 10. 2016 začne veljati spremenjeni Pravilnik o magistrskem diplomskem delu in zaključku študija; za študente druge stopnje je pomemben predvsem spremenjeni rok za predložitev lastnega predloga za diplomsko delo (9. člen Pravilnika), to je 5. oktober tekočega študijskega leta.

 

Vsem želimo uspešen študij!

 
E-novice
Za prejemanje novic vnesite vaš email naslov.