Kreditno vrednotenje pravnih klinik

Že pred časom smo uspešno zaključili postopek akreditacije obštudijskih dejavnosti; senat Univerze v Ljubljani je potrdil naše predloge, da študenti za sodelovanje v pravnih klinikah pridobijo 4 ECTS. To pomeni, da se jim bo sodelovanje v pravni kliniki vpisalo v Prilogo k diplomi, lahko pa s tako pridobljenimi kreditnimi točkami nadomestijo izbirni predmet, ovrednoten s 4 ECTS. To omogočajo pravila Univerze v Ljubljani v okviru t.i. zunanje izbirnosti; študent lahko s kreditnimi točkami, pridobljenimi izven študijskega programa, nadomesti 5% kreditnih točk tega programa. V programu Pravo prve stopnje je to 12 ECTS. V programu druge stopnje pa 5% kreditnih točk predstavlja 3 ECTS; ker noben predmet druge stopnje ni opredeljen s tako nizkim številom ECTS, bodo študenti druge stopnje lahko obštudijsko dejavnost le vpisali v Prilogo k diplomi.

Mentorji klinik bodo referatu posredovali sezname študentov, ki so v tekočem študijskem letu uspešno zaključili pravne klinike. Študenti, ki želite s tako pridobljenimi kreditnimi točkami nadomestiti kakšen izbirni predmet (pogoj je, da še niste pristopili k izpitu tega predmeta) ali želite, da se obštudijska dejavnost vpiše v Prilogo k diplomi, morate oddati »prošnjo za priznanje obštudijskih dejavnosti«.

 

Prošnjo za priznanje oddate preko ŠIS-a. Med prošnjami glede opravljanja in priznanja izpitov, lahko izberete:

·         »priznanje obštudijskih dejavnosti – zamenjava izbirnega predmeta« ali

·         »priznanje obštudijskih dejavnosti – vpis v prilogo k diplomi«.

 

Seznam:

  • Pravna klinika “Pravna svetovalnica za begunce in tujce”
  • Mednarodnopravna okoljska klinika
  • Pravna klinika »Pravo v športu«
  • Delovno-pravna klinika
  • Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo
  • Pravna klinika »Pravo varstva okolja in trajnostnega razvoja«
  • Pravna klinika  - Priprava pogodb s področja civilnega in gospodarskega prava
  • Pravna klinika - Civilni sodni postopki v praksi
  • Socialnopravna klinika
  • Upravnosodna klinika