Kreditno vrednotenje udeležbe na moot court tekmovanjih

Med obštudijskimi dejavnostmi, ki jih je prejšnji mesec akreditiral Senat UL, je tudi  "Tekmovanja v pravnem argumentiranju in simulacijah pravnih postopkov" (4 ECTS). Komisija za študijske zadeve je na seji 11. 5. 2017 sprejela seznam tekmovanj, ki jih je glede na obseg priprav mogoče ovrednotiti s 4 ECTS. Glede uveljavljanja teh kreditnih točk mora fakulteta upoštevati pravila UL (Pravilnik o obštudijski dejavnosti na UL), ki določa, da lahko študent z obštudijskimi dejavnostmi uveljavlja največ 5% kreditnih točk programa (na prvi stopnji do 12 ECTS, na drugi 3 ECTS). To pomeni naslednje:
- Študenti prve stopnje lahko s sodelovanjem na ustreznem tekmovanju nadomestijo izbirni predmet, ovrednoten s 4 ECTS. Pogoj je, da študent k izbirnemu predmetu še ni pristopil. Študent pa se lahko odloči, da ne bo nadomestil izbirnega predmeta, ampak se mu bo udeležba na tekmovanju vpisala v Prilogo k diplomi.
- Študenti druge stopnje z obštudijsko dejavnostjo ne morejo nadomestiti izbirnega predmeta zaradi prej navedene omejitve po pravilih UL in ker so vsi izbirni predmeti ovrednoteni z več ECTS. Obštudijska dejavnost pa se jim lahko vpiše v Prilogo k diplomi.

Nekatera tekmovanja je Komisija za študijska tekmovanja ovrednotila z 2 ECTS (seznam v prilogi). Če se študent v času študija na prvi stopnji udeleži več takšnih tekmovanj, lahko kreditne točke uveljavlja namesto izbirnega predmeta, ko jih zbere ustrezno število. Tudi udeležba na takšnih tekmovanjih se lahko vpiše v Prilogo k diplomi.

Prošnjo za uveljavljanje oddate preko ŠIS-a. Med prošnjami glede opravljanja in priznanja izpitov, lahko izberete:

»priznanje obštudijskih dejavnosti – zamenjava izbirnega predmeta« ali
»priznanje obštudijskih dejavnosti – vpis v prilogo k diplomi«.